Towarzystwo Numizmatyczne

W 1964 roku z inicjatywy Napoleona Kosińskiego powstało Koło Numizmatyków jako filia Sekcji Numizmatycznej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Aktywna działalność i wzrost ilości członków spowodował, że już 17 grudnia 1965 roku Koło przekształcone zostało w Oddział Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Radomscy numizmatycy w 1971 roku byli organizatorami i gospodarzami XIX Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Na zjeździe tym podjęto decyzję o zmianie nazwy Towarzystwa na Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Nowa nazwa została wprowadzona w 1972 roku. Po raz kolejny dokonano zmiany nazwy Towarzystwa w 1991 roku. Wówczas zatwierdzono nowy statut i powołano Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.

Radomscy numizmatycy wytyczyli sobie trzy główne kierunki działalności:
1. Szerzenie wiedzy numizmatycznej w społeczeństwie Ziemi Radomskiej.
2. Popularyzację idei ochrony zabytków numizmatycznych.
3. Racjonalne gromadzenie zabytków numizmatycznych.

Cele te realizowane były i są przez:
1. Organizowanie wystaw i pokazów.
2. Wygłaszanie prelekcji i odczytów.
3. Wydawanie publikacji popularno-naukowych.
4. Współpracę z instytucjami naukowymi.

Wróć