Stowarzyszenie Grupy Literackiej "Łuczywo"

Stowarzyszenie GRUPA LITERACKA ŁUCZYWO jest kontynuatorem tradycji Grupy Poetyckiej "Łuczywo", która powstała w listopadzie 1981 r. przy Wojewódzkim Domu Kultury w Radomiu. Jej założycielem był Adolf Krzemiński, pełniący aktualnie funkcję prezesa. Zjawisko Grup Literackich stanowi istotny element kultury literackiej w Polsce po 1945 roku. 
W pierwszym roku działalności "Łuczywa" odnotowano istnienie 36 grup w Polsce, co dowodzi rangi lokalnej inicjatywy. Stowarzyszenie, od początku powstania "Łaźni", czyli od 1987 r. funkcjonuje pod adresem Żeromskiego 56. Nie posiada sformułowanego programu ideowego.

Prezes Stowarzyszenia Grupy Literackiej „Łuczywo” - Adolf Krzemiński.

Spotkania - Łaźnia - ul. Żeromskiego 56

Wróć