Grupa Poetycka „Eliksir”

Grupa Poetycka „Eliksir” przy Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia” prowadzi działalność od 6 lat i zrzesza twórców w wieku 50 + 1. W obecnych czasach kryzysu wartości i braku autorytetów, w świecie pełnym nienawiści i nieczułych gestów, piszący wiersze traktują swoją twórczość jako „prywatny konfesjonał”, dyskontowanie przeżyć i pragnień, a jednocześnie przesłanie dla tych wszystkich, którzy poszukują dróg do innej, ciepłej rzeczywistości. Obszarów pogody ducha, uśmiechów i łagodności.
Poeci „Eliksiru” mają już na swoim koncie wydanie wielu tomików indywidualnych, a także pierwszy almanach sumujący dorobek 5-lecia pracy twórczej, który ukazał się w ub. roku dzięki pomocy Wyższej Szkoły Handlowej.
Grupa ma charakter otwarty i zaprasza do siebie wszystkich, którzy próbują piórem bilansować przebyty dystans życia z jego wszelkimi odcieniami.

Nasze spotkania warsztatowe odbywają się w siedzibie głównej RKŚTiG „Łaźnia”, przy ul. Żeromskiego 56, w pierwsze i trzecie wtorki miesiąca o godz. 12.00, a w ostatni wtorek miesiąca o godz. 16.00.

Lider grupy: Andrzej Mędrzycki.

Wróć