Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców

Stowarzyszenie powstało w 1995 roku. Zrzesza artystów fotografów (fotografików), twórców fotografii artystycznej. 
Nawiązuje do tradycji Fotoklubu Polskiego, którego głównym celem było rozwijanie fotografii artystycznej, nazwanej przez Jana Bułhaka - fotografiką. 
Statutowym celem działania Fotoklubu RP jest rozwój i upowszechnianie fotografii artystycznej oraz współuczestniczenie w rozwoju kultury. Stowarzyszenie reprezentuje interesy twórcze i zawodowe swych członków. 
Statutowe cele Fotoklub RP spełnia udzielając patronatu merytorycznego oraz inspirując i współorganizując wydarzenia fotograficzne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, takie jak: konkursy, plenery fotograficzne, wystawy. Stowarzyszenie dba również o należyte uhonorowanie dorobku osób związanych z fotografią, nadając tytuł honorowy "Zasłużony dla Fotografii Polskiej" oraz medale "Za fotograficzną twórczość". Fotoklub RP jest członkiem operacyjnym i reprezentantem Polski w Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) z siedzibą w Paryżu (Francja). Pośredniczy w uzyskiwaniu tytułów artystycznych i honorowych FIAP.

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców uczestniczy również w wychowaniu przez sztukę, współpracując z Placówką Kultury Fotograficznej Fundacji "Fotografia dla Przyszłości". Współpraca odbywa się w zakresie prowadzenia edukacji artystycznej w dziedzinie fotografii, tj. szkoleń, zajęć warsztatowych, seminariów, organizowanych na terenie Placówki, w tym także w Wyższym Studium Fotografii, którego ukończenie zostało uznane za wyższe wykształcenie w dziedzinie fotografii po raz pierwszy w Polsce. 
Indywidualni twórcy zawodowi, stanowiący trzon Stowarzyszenia to ponad 250 fotografików. Do Fotoklubu RP należy również blisko 1500 miłośników sztuki fotograficznej. Fotoklub RP zrzesza, jako członków zbiorowych i wspierających, stowarzyszenia fotograficzne oraz firmy wspierające rozwój fotografii.
Prezesem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej jest jego założyciel, Mieczysław Cybulski AFRP zdfp AFIA , pełniący tę funkcję od 1995 roku.

Zarząd Regionu: 

Prezes - Sebastian Klochowicz AFRP 
Wiceprezes - Iwona Nabzdyk AFRP 
Sekretarz - Edward Kruk AFRP, hon. zdfp 
Skarbnik - Wiesław Pietrzak AFRP 
Członek Zarządu - Robert Sumiński FRP

Spotkania - pierwsza środa miesiąca; godz. 18.00; Łaźnia - ul. Traugutta 31/33 
Kontakt e-mail: zarzad@fotoklub.radom.pl

Wróć