Towarzystwo Polsko-Austriackie

Towarzystwo istnieje w Polsce od 1960 r. Siedzibą główną jest Warszawa. Spośród ok. 20-stu Oddziałów działających w Polsce, radomski oddział TPA jest jednym z najmłodszych. Działa od 1995 r., organizując cykl imprez o różnorodnym charakterze, od comiesięcznych spotkań członków towarzystwa poczynając poprzez organizację wykładów, odczytów, filmów i prelekcji o Austrii.

Więcej...

Stowarzyszenie Tango Radom

Stowarzyszenie Tango Radom ma na celu popularyzowanie tanga argentyńskiego - wymianę doświadczeń w dziedzinie tańca, muzyki i kultury argentyńskiej.
Organizuje warsztaty, kursy, pokazy tanga, oraz milongi czyli wieczory z tangiem argentyńskim.

W swerze zainteresowań Stowarzyszenia jest także organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych maratonów i festiwali tanga argentyńskiego.
Działamy na rzecz społeczności lokalnej stawiając na pierwszym miejscu integrację  międzypokpleniową.

Nie ma znaczenia ile masz lat - po prostu TAŃCZ!

Więcej...

Grupa Poetycka „Eliksir”

Grupa Poetycka „Eliksir” przy Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia” prowadzi działalność od 6 lat i zrzesza twórców w wieku 50 + 1. W obecnych czasach kryzysu wartości i braku autorytetów, w świecie pełnym nienawiści i nieczułych gestów, piszący wiersze traktują swoją twórczość jako „prywatny konfesjonał”, dyskontowanie przeżyć i pragnień, a jednocześnie przesłanie dla tych wszystkich, którzy poszukują dróg do innej, ciepłej rzeczywistości. Obszarów pogody ducha, uśmiechów i łagodności.

Więcej...

Radomskie Towarzystwo Fotograficzne

Radomskie Towarzystwo Fotograficzne jest kontynuatorem tradycji stowarzyszeń twórczych sztuki fotografii w Radomiu mających swój początek w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przed II Wojną Światową, poprzez utworzony w 1945 roku Klub Fotograficzny, do istniejącego od 1947 roku Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Więcej...

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców

Stowarzyszenie powstało w 1995 roku. Zrzesza artystów fotografów (fotografików), twórców fotografii artystycznej. 
Nawiązuje do tradycji Fotoklubu Polskiego, którego głównym celem było rozwijanie fotografii artystycznej, nazwanej przez Jana Bułhaka - fotografiką. 
Statutowym celem działania Fotoklubu RP jest rozwój i upowszechnianie fotografii artystycznej oraz współuczestniczenie w rozwoju kultury.

Więcej...

Towarzystwo Numizmatyczne

W 1964 roku z inicjatywy Napoleona Kosińskiego powstało Koło Numizmatyków jako filia Sekcji Numizmatycznej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. Aktywna działalność i wzrost ilości członków spowodował, że już 17 grudnia 1965 roku Koło przekształcone zostało w Oddział Polskiego Towarzystwa Archeologicznego.

Więcej...

Towarzystwo Kultury Teatralnej

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ stanowi ogniwo w dziejach stowarzyszenia, którego istnienie zapoczątkowane zostało utworzeniem Związku Teatrów i Chórów Włościańskich w 1907 roku we Lwowie, a w odrodzonej Rzeczpospolitej - Związku Teatrów Ludowych w 1919 roku w Warszawie.

Więcej...

Towarzystwo Tatrzańskie

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (w skrócie PTT) jest organizacją zrzeszającą miłośników gór. Posiada około 1500 członków w 25 oddziałach i kołach. W swoich działaniach opiera się wyłącznie na społecznej pracy swoich członków i sympatyków. Fundusz Towarzystwa stanowią przede wszystkim składki członkowskie, dotacje oraz zyski ze sprzedaży wydawnictw.

Więcej...

Stowarzyszenie Grupy Literackiej "Łuczywo"

Stowarzyszenie GRUPA LITERACKA ŁUCZYWO jest kontynuatorem tradycji Grupy Poetyckiej "Łuczywo", która powstała w listopadzie 1981 r. przy Wojewódzkim Domu Kultury w Radomiu. Jej założycielem był Adolf Krzemiński, pełniący aktualnie funkcję prezesa.

Więcej...