Poprzez program edukacyjny chcemy upowszechnić ideę społeczeństwa otwartego na sztukę współczesną oraz zachęcić do uczestniczenia w życiu kulturalnym Radomia.


Program edukacyjny o kulturze i sztuce skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zapoznać się z aktualnymi wystawami prezentowanymi w Galerii ŁAŹNIA oraz sylwetkami autorów wystawianych prac. Grupy prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu.
 
W ramach programu organizujemy cykliczne spotkania o charakterze wykładów, prezentacji oraz dyskusji, poruszające różnorodne zagadnienia z zakresu kultury i sztuki. Spotkania edukacyjne odbywają się także w innych instytucjach, uczelniach, szkołach.
 
Organizujemy spotkania: na temat aktualnych wystaw, z artystami, z aktywistami, z organizacjami non profit działającymi na rzecz kultury polskiej, o charakterze wykładów lub dyskusji na temat sztuki współczesnej.
 
Ofertę kierujemy m.in. do: uczniów szkół gimnazjalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, nauczycieli, artystów, aktywistów, seniorów, wszystkich, tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o kulturze i sztuce. 

 

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ ŁAŹNI

PROGRAM(1).pdf (44.1 KiB)