OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W NASZEJ INSTYTUCJI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria z siedzibą w Radomiu ul. Żeromskiego 56, Galeria ul. Traugutta 31/33 w ramach, której prowadzone jest centrum informacji i kultury „American Corner” z siedzibą w Radomiu, ul. Traugutta 31/33, 26-600 Radom.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kancelaria.odo@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji na temat działalności Administratora, a w tym informacji i promocji konkursów, imprez, pokazów i innych wydarzeń artystycznych .
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma wspierająca obsługę informatyczną i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wycofać zgodę można w dowolnym momencie, informując o tym mailowo Administratora pod adresem poczty elektronicznej: laznia.rodo@laznia-radom.pl

Szanowni Państwo, Państwa adres e-mail został pozyskany z ogólnodostępnych źródeł lub od Państwa bezpośrednio (jednak przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO). Wiadomość ma charakter jedynie informacyjny.
Szanujemy Państwa prywatność. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości dotyczących organizowanych przez nas imprez, prosimy o przesłanie e-maila zwrotnego wpisując w temacie: usuń z bazy.

KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
KLIKNIJ ABY POBRAĆ (57.4 KiB)
FORMULARZ SŁUŻACY ODNOTOWANIU WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KLIKNIJ ABY POBRAĆ (16.1 KiB)
FORMULARZ SŁUŻACY ODNOTOWANIU ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KLIKNIJ ABY POBRAĆ (16.0 KiB)
FORMULARZ SŁUŻACY ODNOTOWANIU ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH OBOWYCH („PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”)
KLIKNIJ ABY POBRAĆ (16.1 KiB)