Dyfuzja - plastyka środowiska krośnieńskiego

15 września (piątek) 2023 r., godz. 18.00
Łaźnia, ul. Traugutta 31/33
wystawa czynna do 17 listopada 2023 r.

Wystawa powstała we współpracy z Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Wpisuje się w trwające od kilku lat współdziałanie środowisk twórczych Radomia i Krosna. Pierwotnie indywidualne interakcje na polu sztuki, nauki, dydaktyki czy osobistych pasji przerodziły się z czasem w zorganizowane, systematyczne działania pomiędzy instytucjami z obu miast. Trzon współpracy tworzą Muzeum Rzemiosła w Krośnie i Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Obecnie Uniwersytetu Radomskiego). Owo naturalne porozumienie zaowocowało samoistnym, wzajemnym przenikaniem obu środowisk twórczych widocznym szczególnie na polu sztuki. W 2021 r., w należącej do krośnieńskiego muzeum Piwnicy PodCieniami, odbyła się prezentacja twórczości dwudziestu pięciu artystów z Radomia – nauczycieli akademickich.

Tym razem przyszła kolej na złożenie rewizyty. W Galerii „Łaźnia” zagości grupa dziesięciu artystów, reprezentujących Krosno. Tworzą oni grono zróżnicowane zarówno pod względem wieku, uprawianych dziedzin, jak i tematyki dzieł, stosowanych mediów czy technik twórczych. Odbiorca będzie mógł zobaczyć prace z nurtu malarstwa, rysunku, grafiki, plakatu, ale i rzeźby, asamblażu czy wideo-artu.

Na podstawie tekstu dr inż. Marty Rymar

AUTORZY:
Piotr Burger, Barbara Kasprzycka, Mariusz Kus, Paweł Leszega, Justyna Łuczaj, Marcin Płoszaj, Mirosław Rymar, Grzegorz Tomkowicz, Joanna Topolska-Uliasz, Piotr Wójtowicz

Wróć