Animals - wystawa malarstwa Zbigniewa Piotra Porębskiego

8 grudnia (czwartek) 2022 r., godz. 18.00
ul. Traugutta 31/33
wystawa czynna do 5 stycznia 2023 r.

Kurator: Stanisław Zbigniew Kamieński

Zbigniew Piotr Porębski -  malarz, rysownik, fotograf. Urodzony w 1963 roku w Kielcach.Ukończył Studium Reklamy w Warszawie.Jest absolwentem Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wieloletni pracownik Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej Delegatura Kielce.Bierze udział w licznych plenerach oraz w wystawach zbiorowych i pokonkursowych. Cyklicznie uczestniczy w dorocznych wystawach lokalnego środowiska artystycznego "Kapitał Sztuki".

Twórczość Zbigniewa Porębskiego to wieloletnia obserwacja rzeczywistości filtrowana przez daleko idącą geometryzację formy na płaszczyźnie, jej syntetyzowanie i balansowanie na granicy między znaczeniem znaku a jego znacznikiem. Deformacja realnego kształtu malowanego – przeważnie olejem na płótnie pozwala na transformacje oczywistych kształtów w geometryczne formy. Ich kształty składane z mniejszych kwadratów, prostokątów, malowane płasko, zabudowują całą przestrzeń pola obrazu. Przestrzeń ta, zazwyczaj znacznych rozmiarów pozwala, na ogląd płótna ze znacznej odległości. To właśnie dystans względem pola obrazu, pozwala na poznanie jego tematyki – wybranego przez artystę tematu budowanego mozolnie, po kawałku, element po elemencie. Struktura płótna, pomimo płaskiego nakładania farby, pozbawionego impastu zdaje się budować niekiedy złudzenie przestrzenności dziania się ku wnętrzu lub zewnętrzu obrazu. Z płaskich form wyłaniają się przedmioty, zwierzęta, miejsca, których kształty i nazwy rozpoznajemy intuicyjnie. Wybrany przez artystę temat obrazowania porusza między innymi aktualny dziś problem zrównoważonego rozwoju sposobu gospodarowania, zaspokajania potrzeb obecnych nie zmniejszając potrzeb przyszłych pokoleń.

Równocześnie dotyka On tematu biomimetyki - tworzenia np. przedmiotów użytkowych na wzór rozwiązań znanych z przyrody. Budowane w tym przypadku na płótnie struktury, i tym razem, pozwalają na tworzenie własnych skojarzeń i szukanie na płótnie odniesień do znanych nam form czy to biologicznych czy też bardziej abstrakcyjnych. Zabieg ten pozwala na stawianie pytań, które artysta zostawia otwarte sugerując jedynie „drogę” w tytułach konkretnych obrazów. Używając różnych odcieni czerwieni, na płótnach na których pojawiają się zwierzęta prawdziwe bądź ich wypchana forma artysta podkreśla kondycje danego gatunku. Ciemna czerwień zostaje w tym przypadku zarezerwowana dla gatunków zagrożonych wyginięciem.

Prezentowane na wystawie obrazy z innego cyklu „Architektonika”, w których twórca zajmuje się „Przedmiotami nieożywionymi”, pokazuje inną stronę twórczości artysty. Odnajdziemy tu, spójne twórczo „Ruiny zamku” czy formy nawiązujące do kształtów biologicznych. I tu również, pomimo tak odmiennych treści artysta stara się pokazać portretowany przedmiot, miejsce w charakterystyczny dla siebie sposób, bazując na zbliżonym zestawie barw jak w „Zróżnicowanym rozwoju”.

Twórczość Zbigniewa Porębskiego to „wielowątkowy obraz”, na który składają się obrazy z różnym ładunkiem problemowym i tematycznym. Płótna tworzące niezwykle spójną stylistycznie całość, pozwalającą malarzowi na poszukiwania i adaptowanie nieskończonej ilości wątków i odniesień, ograniczoną jedynie wyobraźnią i założeniami twórczymi poszukiwań artysty.

Izabela Karlińska

Wróć