Za zieloną Ukrainą...

 

WYSTAWA MŁODYCH ARTYSTÓW Z UKRAINY I BIAŁORUSI

17 czerwca (piątek) 2022 r., godz. 16.00
Łaźnia RKŚTiG, ul. Traugutta 31/33
wystawa czynna do 22 lipca 2022 r.

Czasami nie da się powiedzieć, dlaczego i jak dzieło sztuki osiąga zamierzony efekt. Możemy stanąć, przed obrazem napełnionym emocjami i myślami, ewidentnie przez niego przekazywanymi, a jednak nie da się tych emocji i myśli doświadczyć tak dogłębnie, jak artysta je tworzący. W wypadku tej wystawy możemy wyjątkowo mocno wyobrazić sobie stan emocjonalny twórców. Łączyć się z nimi poprzez szczególny odbiór ich artystycznej narracji. Doświadczyć smutku pochodzącego z użytych kolorów lub tęsknoty zapisanej w zdjęciu lub  pociągnięciu pędzla.

Swoimi przemyśleniami podzielą się z nami zaproszeni do projektu artyści z Ukrainy i Białorusi – studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno--Humanistycznego w Radomiu. Dzięki nim możemy choć trochę zrozumieć  sytuację, w której znaleźli się ci młodzi ludzie. Z ich własnej perspektywy. Szczere i intymne, ale uniwersalne w swej aktualności prace czerpią z fundamentalnych odczuć straty, żalu i tęsknoty. Ekspresyjna i instynktowna sztuka polega na ujawnianiu, radzeniu sobie z osobistymi doświadczeniami i podwyższonymi stanami emocji. Twórcy opowiedzą nam o swoich przeżyciach w obliczu rosyjskiej agresji na ich kraj, o tęsknocie za bliskimi, za rodzinnym domem, w którym jeszcze wczoraj mogli spokojnie uczyć się, pracować, być…

Cytat ze śpiewanej w Polsce i na Ukrainie pieśni „Hej, Sokoły” Tomasza Padury  wybrzmiewa dzisiaj nader mocno. Słowa nabierają nowego  znaczenia. Mimo upływu lat stają się boleśnie aktualne. Była ona śpiewana szczególnie chętnie
w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Napisana przez urodzonego w 1801 roku w Ilińcach w guberni Kijowskiej autora dziesiątków pieśni w języku polskim i ukraińskim, stała się swego rodzaju hymnem kresowym, łączącym oba nasze narody. Dzisiaj wszyscy tęsknimy „za zieloną Ukrainą…” 

Paweł Witkowski

Uczestnicy wystawy:

Diana Yevstratenko (Ukraina, Krzywy Róg)

Einat Boiko (Ukraina, Tarnopol)

Marianna Berezynets (Ukraina, Kijów)

Alisa Koszel (Ukraina, Lwów)

Oleg Poliszczuk (Ukraina, Kijów)

Anita Levchuk (Białoruś, Brześć)

Maria Belevtsova (Ukraina, Charków)

Sofiia Zielinska (Ukraina, Tarnopol)

Yuliia Osichenko (Ukraina, Krzywy Róg)

Daniela Slavova (Ukraina, Stryj)

Sofiya Aktsisiuk (Białoruś, Brześć)

ze specjalnym udziałem Ingebjørg Kårstad / NRC  

oraz Becky Bakr Abdulla / NRC

 

Kurator wystawy: Paweł Witkowski

Opieka artystyczna: Łukasz Rudecki, Paweł Witkowski

 

Wystawa w ramach FREE(RA)DOM FESTIVAL

Partnerem wystawy jest: Wydział Sztuki UTH w Radomiu oraz Norwegian Refugee Council (NRC)

 

Wróć