XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Grochowiaka

Stowarzyszenie Grupa Literacka „Łuczywo” oraz
„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria 
zapraszają do wzięcia udziału w konkursie poetyckim.

Regulamin:

 1. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy niezrzeszeni w ZLP i SPP.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
  - cykl utworów poetyckich (do sześciu wierszy w cyklu),
  - pojedynczy utwór poetycki.
 3. Tematyka utworów jest dowolna.
 4. Prosimy o nadsyłanie opatrzonych godłem utworów w 4. egzemplarzach maszynopisu oraz o dołączenie w zaklejonej  kopercie krótkiej informacji o autorze (imię, nazwisko, adres, telefon, E-mail, podpisane klauzule RODO - dokument do pobrania poniżej).
 5. Maszynopisów nie zwracamy.
 6. Prosimy o nienadsyłanie wierszy publikowanych lub nagrodzonych w innych konkursach.
 7. Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane po trzydziestej edycji Konkursu. Udział autora w Konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na  bezpłatną publikację przez organizatorów nagrodzonych wierszy.

Termin nadsyłania prac: do 5 listopada 2022 roku.

Adres: „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria, ul. Żeromskiego 56, 26 – 600 Radom. 

Ogłoszenie wyników: 26 listopada 2022 roku w RKŚTiG „Łaźnia” podczas 33. Radomskich Spotkań z Poezją.

DOKUMENTY DO POBRANIA

KLAUZULE (62.6 KiB)

Wróć