Symbol Pamięci. Prezentacja dyplomu Julii Pluty

9 sierpnia 2022, godz. 17.00
Łaźnia, Żeromskiego 56

Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu oraz „Łaźnia” – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
Zapraszają na wydarzenie Symbol Pamięci, które odbywa się w 80. rocznicę zagłady radomskiego getta w sierpniu 1942 r.

W programie wydarzenia między innymi:

  • Prezentacja pracy dyplomowej Julii Pluty – propozycja nowego zagospodarowania placu po radomskiej synagodze przy ul. Podwalnej. (promotor: prof. Andrzej Wyszyński, opieka: Marta Orzechowska – Ochnia)

Jest to przestrzeń z wyjątkową historią i symboliką. Do roku 1945 znajdowała się tu Synagoga, czyli serce żydowskiego Radomia. Do dnia dzisiejszego, na placu widoczne są  pozostałości po Synagodze – bazy kolumn. Podczas II wojny światowej zginęło tu prawie 30 000 radomskich Żydów. Ideą realizacji projektu jest nadanie należytego charakteru i formy  dla upamiętnienia wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce podczas II wojny światowej. 

  • Muzyczny kadisz – recital Marcina Davida Króla

Wróć