Promocja wydawnictwa podsumowującego dwie wystawy zorganizowane w 2021 roku w ramach cyklu "Pracownie - Konfrontacje"

14 marca (poniedziałek) 2022 r., godz. 17.00
Galeria Łaźni, ul. Traugutta 31/33

Wystawa "Helplessness" zaaranżowana w naszej  galerii  prezentowała  twórczość prof. dr hab. Doroty Sak. Na wystawie zobaczyliśmy obiekty powstałe w 2021 roku jak również obrazy z wcześniejszych okresów twórczości autorki, m.in. obrazy z cyklów: Rytmy czasu, Synapsy, Ogrody, Stado, Powidoki. Na wystawie "Pomiędzy materią a metaforą" dr. hab. Hanny Wojdały Markowskiej mieliśmy okazję zaprezentować tkaniny i obrazy pochodzące z okresu 30-lecia pracy artystycznej i stanowiły formę osobistych zapisków autorki.

Odzwierciedlenie oddziaływania miedzy ludźmi to według encyklopedycznych definicji pojęcie relacji międzyludzkich. Tak jednym słowem można określić fakt, że spotkanie, znajomość, czy choćby spojrzenie może wywierać wpływ na to jak funkcjonujemy jak żyjemy, jak się zachowujemy. W cyklu wystaw: „Pracownie – Konfrontacje” badamy te relacje między artystami, skupiając uwagę na ich twórczości i na to czy i w jaki sposób artysta może oddziaływać na innego twórcę. Dorota Sak i Hanna Wojdała- Markowska studiowały na ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, w tym samym czasie. Mimo, że z tego czasu nie pamiętają swoich prac i nawet trudno mówić o znajomości to późniejsze okoliczności pozwoliły na bliższe spotkania. A także do wspólnej prezentacji prac w naszej galerii. Podkreślając jubileusz 30 lat minionych od studiów zaprezentowały prace zakreślające i podsumowujące ten czas, a odroczenie wystawy ze względu na obostrzenia związane z pandemią, pozwoliło na dołączenie nowych obiektów i nieco inną wizję ekspozycji niż planowały na początku.

Agnieszka Sieradzka-Miernik

 

Dorota Sak studiowała w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (PWSSP) . Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1990 roku w pracowni prof. Aleksandry Pukaczewskiej, aneks w pracowni prof. Andrzeja Gieragi. Pracuje w macierzystej uczelni. W 2008 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki użytkowe. W latach 1999 – 2002 była członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2012 do 2016 roku pełniła funkcję kierownika Katedry Ubioru w ASP w Łodzi. W 2014 roku założyła Galerię LOOK w Centrum Promocji Mody w Łodzi, którą prowadziła do 2019 roku. Jest inicjatorką i uczestniczką międzynarodowych konferencji i projektów artystycznych. W latach 2003 – 2010 była tutorem w programie stypendialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gaude Polonia. W 2019 roku uzyskała tytuł profesora sztuki. Współpracuje z Narodową Akademią Sztuki we Lwowie, gdzie realizowała m.in. projekt „Symbole tożsamości – tradycja i nowoczesność” oraz z Akademią Sztuk Pięknych w Wilnie, gdzie kilkakrotnie prowadziła zajęcia w ramach programu Erasmus+. Tworzy w zakresie sztuki włókna, malarstwa, projektowania ubioru. Prace prezentowała na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Hanna Wojdała - Markowska urodziła się w 1964 r. w Radomiu. W latach 1984-1990  studiowała  na Wydziale Włókienniczym w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 1990 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Gobelinu i Dywanu prof. Antoniego  Starczewskiego oraz w Pracowni Malarstwa prof. Wiesława Garbolińskiego. W 1998 r. uzyskała doktorat na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2007 r. uzyskała stopień doktora  habilitowanego  na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1996 r. pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, od 2007 r. na stanowisku prof. UTH. W latach 2009 - 2016 kierownik Katedry Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki, od 2017 do 2020 kierownik Katedry Wzornictwa, obecnie kierownik Katedry Architektury Wnętrz i Wzornictwa Ubioru. Uprawia twórczość w zakresie: malarstwa i rysunku, tkaniny unikatowej, autorskiego ubioru. Otrzymała kilkanaście nagród i wyróżnień. Wzięła udział w ponad 200 wystawach międzynarodowych, ogólnopolskich, środowiskowych. Zorganizowała 32 wystawy indywidualne oraz kilka pokazów autorskich kolekcji ubioru. Prace w zbiorach (m. in.) Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej ,"Elektrownia" w Radomiu, Muzeum Miasta Gdyni, Biur Wystaw Artystycznych w Kielcach, Rzeszowie i Olkuszu, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz w zbiorach prywatnych.

Promocja wydawnictwa zostanie poprzedzona warsztatami artystycznymi  "Opowiedz mi o sobie" dla grup zorganizowanych, które odbędą się w Galerii 14 marca (poniedziałek) w godzinach 9.00-12.00 i 13.00-15.00

Wróć