LINIE, KRESKI, SIATKI

22 kwietnia (piątek) 2022 r., godz. 18.00
ul. Traugutta 31/33
wystawa czynna do 13 maja 2022 r.

ANDRZEJ BRZEGOWY, 

STANISŁAW ZBIGNIEW KAMIEŃSKI, 

IZABELA KITA, 

ALEKSANDER OLSZEWSKI, 

JAN TROJAN,

APOLONIUSZ WĘGŁOWSKI

Na wystawie prezentowane są prace rysunkowe. Artystów łączy specyficzne podejście do działania w tej dziedzinie twórczości. Każdy z nich posługuje się linią/kreską, będącą wyłącznym środkiem wyrazu w ich dziełach. Jest to wybór podyktowany najczęściej potrzebą ograniczenia pola własnego działania do podstawowego elementu rysunkowego, by w ten sposób dotrzeć do istoty tej dziedziny twórczości. Wynika to także z konieczności skupienia się na konstrukcji i czytelności przekazu; odrzucenia tego typu działań, które wiązane są głównie z przekazem emocjonalnym. Wystawa jest też dalszym ciągiem zawartości „Arterii“, rocznika Wydziału Sztuki z 2020 roku, poświęconego w większości zagadnieniom związanym z twórczością rysunkową. Zamieszczony tam tekst Tamary Książek omawiający osiągnięcia kilku artystów prezentowanych na wystawie jest dobrym wstępem do tej problematyki. To także okazja do promocji samej „Arterii“ i próba wejścia z pismem w szerszy obieg.

 

Wróć