Struktury obrazu - Wydział Sztuki UTH Radom

02-26.06.2020
Łaźnia, ul. Żeromskiego 56

W ostatnim czasie gościliśmy w Łaźni nową formułę prowadzenia projektów wizualnych realizowanych przez studentów II roku kierunku Sztuka Mediów Wydziału Sztuki UTH w Radomiu. Była to próba konfrontacji mediów wizualnych z architektoniczną przestrzenią wnętrza historycznego budynku Łaźni. Koncepcja podziału wnętrza budynku stała się inspiracją do powstania nowych, dynamicznych układów przy użyciu projekcji ruchomych obrazów, dźwięku i barwnego światła. Cel działań studentów związany był z podstawowymi pojęciami budowania przestrzeni, jak: skala, moduł, proporcje, dynamika kompozycji. Doświadczenie miało charakter zespołowy. Głównym punktem kulminacyjnym był zapis cyfrowy całego zdarzenia, który stał się dokumentacją procesu twórczego studentów.

ZOBACZ WIDEO

Wróć