WIESŁAW WARCHOŁ JAK ŻYCIE MOJE 1948–2020

16 lutego (wtorek) 2021 r.,
godz. 18.00 - wernisaż wystawy, Łaźnia, ul. Żeromskiego 56
godz. 19.00 - prezentacja wystawy online na kanale YouTube oraz na Facebook
wystawa czynna do 5 marca 2021 r.

Wiesław Warchoł urodził się w 1948 r. w Pionkach. Tam ukończył Szkołę Podstawową oraz Technikum Mechaniczne. W 1965 r. ukończył pierwszy kurs fotograficzny prowadzony przez inż. Mieczysława Walaszka w Hufcu Harcerskim w Pionkach. W latach 1966-67 prowadził szkolenia harcerzy oraz laboratorium w ww. Hufcu, a w okresie 1967-68 miał też własną pracownię w wynajętym pomieszczeniu w „Kasynie” zakładów Proch-Pionki. Założył i prowadził studio i laboratorium w Domu Kultury w Pionkach. Równolegle, w latach 70. ubiegłego wieku udzielał się w grupie twórczej „Kontur” przy Wojewódzkim Domu Kultury w Radomiu. W 1977 r. w Zakładowym Domu Kultury „Walter” w Radomiu utworzył studio fotograficzne i laboratoria, które prowadził do 1991 r., pełniąc funkcję prezesa Klubu Fotografii Artystycznej „Zarys”. W 1988 r. ukończył kursy rzemieślnicze i otrzymał tytuł czeladnika w rzemiośle fotografowanie, leg. nr 4641. Na tej podstawie w latach 1991-2001 prowadził usługi we własnym studiu, pracując jednocześnie nad fotografią w technice szlachetnej – gumy. Przynależy do organizacji artystycznych: Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego i okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest honorowym członkiem gromadzkiej organizacji „Krywbas fotoklub” w Krzywym Rogu na Ukrainie oraz członkiem rzeczywistym Fotoklubu RP w Warszawie. W dorobku posiada udział w ponad pięćdziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz w kilkudziesięciu plenerach artystycznych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

W 1977 r. ukończył Instytut Podstaw Budowy Maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej w Radomiu, a w 1982 r. dwuletnie Studium Filmu i Fotografii w Bydgoszczy. W dorobku zawodowym posiada liczne kursy i szkolenia specjalistyczne oraz kilka wydawnictw katalogowych.

 

 

Wystawa w ramach obchodów 60. lecia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego

Wróć