Radomskie Towarzystwo Fotograficzne o swoim mieście. Wystawa i promocja albumu fotograficznego

22 maja (sobota) 2021 r., godz. 18.00
ul. Żeromskiego 56

RTF o swoim mieście

Warto ... a właściwie mamy obowiązek, jako jedna z najstarszych organizacji pozarządowych w Radomiu działających w obszarze kultury, przedstawić nasze miasto widziane i uwiecznione przez nas w kadrach fotograficznych. To tak jakby potwierdzić swoimi słowami własną tożsamość. Ważne dla nas jest, by w codziennie widzianym mieście zobaczyć rzeczy niezwykłe, urokliwe, zadziwiające – po prostu godne dostrzeżenia i docenienia. Nie chcemy jednak wymuszonego zachwycania się „wyprasowanym" miastem, ale autentyczne przedstawienie tego, że żyjemy w miejscu, które oferuje tradycję i nowoczesność na swoją własną miarę.

Okazja nadarza się znakomita. W tym roku mija 60 lat od chwili powołania do życia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego przez grupę entuzjastów fotografii i Radomia. Jest to stowarzyszenie, które już w swej nazwie ogniskuje miejsce działania, formę integracji i medium zainteresowań grupy przyjaciół. RTF od 1961 roku towarzyszy zmianom i rozwojowi miasta rejestrując je w fotograficznym kadrze.

Formowanie tego miasta następowało powoli przez kolejne setki lat. Radom był areną mniejszych i większych wydarzeń historycznych. Pomimo zniszczeń w ubiegłych wiekach (zarazy, pożary) zachowało początkową strukturę i układ. Ostatnie lata to czas stabilnego rozwoju. Przez ponad dwadzieścia lat sprawnie pełniło obowiązki stolicy województwa, co przyczyniło się do gwałtownego wzrostu liczby mieszkańców, powstania nowych osiedli, zagospodarowywania centrum, rewitalizacji tzw. Miasta Kazimierzowskiego. Współczesny Radom to dziś architektoniczny collage, w powstających wolnych przestrzeniach powstaje nowa zabudowa. Trakt kupiecko-urzędowy jaki stanowi ulica Stefana Żeromskiego, dawniej Lubelska, ze swoimi przecznicami o ciekawej zabudowie z przełomu XIX i XX wieku, jest nadal osią tego miasta. Tu toczyło i toczy się nadal jego życie w każdym wymiarze. Liczne znajdujące się tu kościoły, gmachy użyteczności publicznej, pałace i czynszowe kamienice są na miarę czternastego pod względem liczby mieszkańców miasta w Polsce i, co należy podkreślić, często niedostrzegane przez mieszkańców, budzą zainteresowanie turystów. Wiele elementów linii horyzontu pozostaje niezmienione od lat i jest rozpoznawalne w perspektywie ulic i placów zaprojektowanych przez najlepszych ówczesnych architektów i urbanistów. Pośród tej różnorodności miejskiego krajobrazu żyją ludzie, będący jego integralną częścią. Mieszkańcy aktywnie współuczestniczą w miejskich wydarzeniach i współtworzą ciekawe nowoczesne miasto z dużymi tradycjami. Radomianie cenią miejsce, w którym żyją i pracują, czują się częścią polskiego organizmu gospodarczego, społecznego i polskiej kultury.

W naszym albumie staramy się pokazać życie współczesnego Radomia w oprawie spuścizny dawnych wieków i na tle zmian, które dokonywały się na oczach fotografów działających w Radomskim Towarzystwie Fotograficznym. Chcemy oddać atmosferę tego miasta.

A więc spotkajmy się na Żeromskiego w Łaźni, miejsca ważnego dla nas, bo tu jest siedziba naszego Stowarzyszenia.

Komitet Organizacyjny Jubileuszu

Barbara Polakowska, Justyna Wolanin, Dorota Wólczyńska, Leszek Jastrzębiowski, Łukasz Kowalski,

Dariusz Kozłowski, Robert Małek, Robert Sumiński, Wojciech Śmietanka, Krzysztof Zdanowicz

Wróć