Andrzej Mędrzycki „PANDEMIKUM” - promocja tomiku wierszy

7 października (czwartek) 2021 r., godzina 18.00
Łaźnia RKŚTiG, ul. Żeromskiego 56

To już kolejne spotkanie z Autorem, któremu „Łaźnia” od wielu lat jest bliska, tym razem promujące nowy tomik, na który składa się 60 wierszy. Szczególne okoliczności sytuacji pandemicznej spotykają się na jego stronicach ze szczególną wrażliwością Autora. Wrażliwością na słowo, jak i wrażliwością na różne treści związane z codziennością życia społecznego. Pragnienia Poety próbuje opisać również zwarty wstęp autorstwa Tomasza Tyczyńskiego. Wiersze recytować będą goście Autora – aktorzy Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu: Danuta Dolecka i Włodzimierz Mancewicz. Oprawa muzyczna wieczoru: Robert Grudzień, Słowo wiążące: Marcin Rusek.

O Autorze: Urodzony w 1939 r. w Radomiu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studium dziennikarskiego w Warszawie. Od początku lat 60. minionego wieku dziennikarz lokalnych i krajowych mediów, między innymi Życia Radomskiego, Polskiego Radia w Kielcach i Warszawie oraz Telewizji Polskiej. Komentator i sprawozdawca sportowy ceniący sobie szczególnie warsztat radiowy. Relacjonował zarówno Wyścig Pokoju, jak i mecze siatkówki.

Użyczył głosu w serii filmów historycznych o Radomiu. W 1960 r., będąc słuchaczem Studium Nauczycielskiego w Radomiu, zainicjował grupę poetycką „Radom 60”. Kilkadziesiąt lat później, w pewnym okresie liderował Grupie Poetyckiej „Eliksir”.

Andrzej Mędrzycki to również poeta, animator i wielki sympatyk sztuki. Pisał wiersze od najmłodszych lat, a przerwy w tym zajęciu były spowodowane właśnie wykonywaniem obowiązków dziennikarza. Przez ludzi słowa z młodszych pokoleń uznawany za tego, który w sposób szczególny dba o kulturę rodzimego języka i stanowi niedościgniony wzór posługiwania się żywą polszczyzną.

Działacz społeczny na rzecz upamiętniania lokalnej historii i obywateli. Jeden z inicjatorów powstania w Radomiu pomnika 72. Pułku Piechoty. Inicjator społecznego komitetu budowy pomnika mistrza olimpijskiego Kazimierza Paździora.

W czerwcu 2021 roku uhonorowany medalem Prezydenta Miasta Radomia. Kandydaturę zgłosił Związek Piłsudczyków RP oddział Radom.

 

Wróć