XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisława Grochowiaka

Termin nadsyłania prac: do 31 marca 2019 roku
Rozstrzygnięcie konkursu: 27 kwietnia 2019 roku

Adres: ul. Żeromskiego 56, 26-600 Radom “Łaźnia" Radomski Klub ŚrodowiskTwórczych i Galeria

Regulamin:
1/ Udział w nim mogą wziąć autorzy niezrzeszeni w ZLP i SPP.
2/ Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
- cykl utworów poetyckich do 6 wierszy w cyklu,
- pojedynczy utwór poetycki.
3/ Tematyka utworów jest dowolna.
4/ Prosimy o nadsyłanie opatrzonych godłem utworów w 4 egzemplarzach
maszynopisu oraz dołączenie w zaklejonej kopercie krótkiej informacji o autorze
(imię, nazwisko, adres i telefon, podpisane klauzule RODO dostępne za
pośrednictwem www.laznia-radom.pl). Maszynopisów nie zwracamy.
5/ Prosimy o nienadsyłanie wierszy publikowanych lub nagrodzonych w innych
konkursach.
6/ Udział w konkursie jest wyrażeniem zgody przez autora do (ewentualnej)
bezpłatnej publikacji przez organizatorów nagrodzonych wierszy.

Termin nadsyłania prac: do 31 marca 2019 roku

Adres: „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
ul. Żeromskiego 56, 26-600 Radom

Rozstrzygnięcie konkursu: 27 kwietnia 2019 roku

KLAUZULA INFORMACYJNA
klauzula info KONKURS.pdf (63.9 KiB)

Wróć