SZKOŁA ŁÓDZKA - JAROSŁAW ZDUNIEWSKI i HENRYK HOFFMAN

5 lipca (piątek) 2019 r., godz. 18.00
Wystawa czynna do 26 lipca
ul. Traugutta 31/33

Jarosław Zduniewski urodził się w 1948 roku w Łodzi. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w rodzinnym mieście. W 1972 roku uzyskał dyplom z malarstwa w Pracowni prof. Lecha Kunki oraz z grafiki w Pracowni prof. Stefana Krygiera. W latach 1980–2017 pracował w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie otrzymał stopień naukowy profesora zwyczajnego. W latach 2000–2017 prowadził Pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru w macierzystej uczelni. W latach 2002-2005 pełnił funkcję prorektora ds. nauki Akademii Sztuk Pięknych w tejże uczelni. Pracował również na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno‑Humanistycznego w Radomiu. W 2017 roku otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Henryk Hoffman urodził się w 1946 r. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, w latach 1967–1973. Dyplom w Pracowni ubioru prof. Wandy Borowskiej, Pracowni grafiki prof. Stefana Krygiera oraz malarstwa w Pracowni prof. Zdzisława Głowackiego. W latach 1973–2017 pracował w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na Wydziale Tkaniny i Ubioru w Katedrze Kształcenia Ogólnoplastycznego, na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 1994 roku pracował również na Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, na Wydziale Nauczycielskim, w Katedrze Sztuki (obecnie Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego), na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 2000 r. profesor tytularny, obecnie na emeryturze. Twórczość w zakresie malarstwa i rysunku. Uczestniczył w 150 wystawach w kraju i za granicą, w tym wystawy indywidualne: 18, udziały w konkursach: 22, wystawy zbiorowe: w kraju:78, za granicą: 31. Współautor dwóch książek przeznaczonych dla studentów: „Podstawy kompozycji plastycznej – wybrane zagadnienia”, oraz „Problemy formy – teoria i praktyka”. Prace w zbiorach prywatnych oraz w galeriach i muzeach w kraju i za granicą. Ma na swoim koncie wiele nagród, m.in. w 2001 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej – nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, w 2005 r. złoty krzyż zasługi – nagrodę Prezydenta RP, w 2016 r. Medal – Zasłużony dla kultury polskiej – nagrodę Ministra Kultury.

Wróć