REFLEKSY PONOWOCZESNOŚCI - Elżbieta Staniszewska

12 kwietnia (piątek) 2019 r., godz. 18.00
wystawa czynna do 30 kwietnia 2019 r.
ul. Traugutta 31/33

Poprzez sztukę manifestuję swoją postawę wobec zastanej rzeczywistości – refleksyjnego obserwatora ponowoczesnego świata. Nie jest to postawa buntu a raczej szept o tym, co ważne lub niezauważone. Przedstawiam swój obraz świata tak, by był komunikatywny dla odbiorcy. Podejmuję próby uwrażliwienia widza poprzez wywołanie refleksji o przemijaniu, ulotności życia i zagrożeniach ponowoczesnego świata. Dla mnie jedną z najistotniejszych cech sztuki jest jej komunikacyjny wymiar dotyczący wspólnych, prospołecznych problemów a pozawerbalny język sztuki umożliwiają to. Uprawiam instalacje (fotografię, video), rysunek, tkaninę, rzeźbę. Kiedy wykonuję rzeźbiarskie portrety i medale najbliższym i przyjaciołom sprawdzam swoje umiejętności manualne; innym razem – w przypadku instalacji i obiektów – są to poszukiwania semantycznych i formalnych metafor by przypomnieć o potrzebie ochrony naturalnego środowiska poprzez zarejestrowanie obrazu drzewa, np.: jego odbicie w kałuży, jego cienia na ścianie budynku tuż przed ścięciem, czy struktury liści w tkaninie. Moje teoretyczne, naukowe zainteresowania korespondują z działalnością artystyczną.

W 1982 ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, dyplom z rysunku u prof. Jarosława Kozłowskiego i gobelinu u prof. Magdaleny Abakanowicz oraz etnografię na UAM w Poznaniu w 1990. Doktor nauk humanistycznych z zakresu filozofii, (UAM, IFK, 2009, promotor prof. Anna Pałubicka). Zainteresowania naukowe: historia i estetyka designu, sztuka współczesna w kontekście antropologii kulturowej, filozofii kultury i estetyki. Uprawia tkaninę, rzeźbę, rysunek, instalacje. Autorka około czterdziestu ekspozycji muzealnych, czterech wystaw indywidualnych, udział w blisko pięćdziesięciu zbiorowych. Wieloletni pracownik muzeów (Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Wsi Radomskiej). Nauczycielka w ZSP w Radomiu. Obecnie adiunkt na UTH w Radomiu, na Wydziale Sztuki. Autorka ponad 40 publikacji, nagradzana za działalność muzealniczą - Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki w Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 1993 i Roku 1995; oraz pracę naukową i dydaktyczną w 2016 - Medalem Komisji Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej.

Wróć