„Pogromcy Jednorazowego Plastiku” - warsztat wprowadzający do projektu

29 listopada 2019 r. (piątek), godz. 16-19
American Corner, ul. Traugutta 31/33

Ambasada USA i American Corner w Radom zaprasza dziesięciu chętnych nauczycieli do udziału w pilotażowej edycji projektu „Pogromcy Jednorazowego Plastiku”.

Cele projektu to:

  • zbudowanie jak najwyższej świadomości o skutkach używania tworzyw sztucznych
  • zaangażowanie jak najszerszej społeczności w unikanie używania jednorazowego plastiku i ograniczanie tworzenia odpadów z tworzyw sztucznych
  • przeszkolenie nauczycieli w wiedzę o tworzywach sztucznych (rodzaje tworzyw, ich zastosowania, ew. szkodliwość i oddziaływanie na zdrowie i życie, skutki ich stosowania, ich wpływ na środowisko, sposoby postępowania z odpadami z tworzy sztucznych itp.) oraz wyposażenie nauczycieli w pakiet edukacyjny, dzięki któremu będą mogli ze swoimi uczniami przeprowadzić eko-lekcję, przeprowadzić prostą lokalną kampanię przeciw jednorazowym plastikom oraz zaangażować swoich uczniów w podjęcie Wyzwania Pogromcy Jednorazowego Plastiku.

Co na warsztacie?

Warsztat zajmie do 3 godzin i obejmie: prezentację projektu, przekazanie wiedzy nt. tworzyw sztucznych oraz warsztat kreatywny z celem przygotowania przykładowej lokalnej kampanii promocyjnej. Nauczyciele otrzymają na zajęciach komplet materiałów merytorycznych i pomocy potrzebnych oraz wiedzę potrzebną do przeprowadzenia samodzielnych zajęć. Zajęcia z uczniami można przeprowadzić na dowolnym przedmiocie, choć najlepiej pasują do zajęć z nauk przyrodniczych lub lekcji wychowawczej.

Projekt realizowany jest w ramach grantu z Ambasady USA w Polsce. Operatorem grantu jest Fundacja Nasza Ziemia. Pomysłodawcą i autorem projektu oraz prowadzącym zajęcia jest Sławek Brzózek, prezes Fundacji Nasza Ziemia w latach 2012-2019.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do: (American Corner Radom, e-mail: library.acradom@gmail.com do dnia: 28 listopada do godz. 14:00

W temacie wpisujemy: STOP SINGLE-USE PLASTIC, a w treści wiadomości podajemy swoje imię, nazwisko, reprezentowaną szkołę, instytucję, stowarzyszenie oraz telefon kontaktowy.

Wróć