PATRZĄC NIEOBIEKTYWNIE. LESZEK JASTRZĘBIOWSKI - WYSTAWA FOTOGRAFII

29 października (wtorek) 2019 r., godz. 18:00
wystawa czynna do 20 listopada
Łaźnia, ul. Żeromskiego 56

Patrząc nieobiektywnie, czyli zgodnie z naszym indywidualnym kluczem poznawania, widzimy świat po swojemu i niekiedy chcemy go zaprezentować innym. Robimy to poprzez własny, ulubiony sposób wypowiedzi. Dla mnie jest to, od lat, fotografia. Staram się przetłumaczyć to co i jak widzę na dwuwymiarowy obraz zawierający światła, cienie i kolory. 

Fotografia daje olbrzymie możliwości własnej kreacji obrazu dzięki swojej specyfice. Aparat fotograficzny wyrywa pojedyncze kadry
z trwającej historii, zamraża je, zachowuje i wcale nie wymusza pokazania prawdy narracji. Dodatkowo jego techniczne możliwości powodują, że widzi on inaczej niż oko człowieka, potrafi zmieniać kąt patrzenia, wspaniale banalizować części obrazu fascynującymi nieostrościami, czy zapamiętywać niewidzialny ruch przedmiotu, by z wdziękiem odtworzyć go na fotografii.

Wróć