JÓZEF ROBAKOWSKI - SPOTKANIE Z ARTYSTĄ

18 listopada 2019 r. (poniedziałek); godz. 18.00
Łaźnia, ul. Żeromskiego 56

Józef Robakowski jest jednym z wiodących polskich artystów. Eksperymentator w dziedzinie fotografii i filmu, współtwórca polskiej sztuki wideo. Autor obrazów, instalacji, teoretyk i pedagog. Profesor w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Animator życia kulturalnego, autor szeregu ważnych inicjatyw, m.in. redaktor wydawnictw „Nieme kino”, „Pst!”. Kurator i właściciel Galerii Wymiany. Był aktywnym uczestnikiem tzw. Kultury Zrzuty, podziemnego życia artystycznego w stanie wojennym. Twórczość Robakowskiego wyrasta z tradycji polskiej awangardy międzywojennej, m.in. dadaizmu Franciszki i Stefana Themersonów i konstruktywizmu Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego. Józef Robakowski od początku działalności artystycznej przekraczał tradycyjne granice sztuki, burzył konwencje, schematy tworzenia i postrzegania rejestrowanych obrazów, przekształcał i deformował.

Spotkanie w ramach programu edukacyjnego Galerii Łaźnia 

Wróć