Dom – Miasto – Przestrzeń Publiczna

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE - OSTATNIE
11 czerwca, (wtorek) 2019 r., godz. 18.00 
Galeria Łaźnia, ul. Traugutta 31/33

Ostatnie spotkanie podsumowujące cykl dziesięciu wykładów o historii materialnej różnych epok w poszukiwaniu źródeł form i koncepcji współczesnego budownictwa oraz urbanistyki i sztuki w przestrzeni publicznej. Gościnne wykłady poprowadziła Dorota Monkiewicz, zaliczana do grona najważniejszych kuratorów i krytyków sztuki w Polsce.
Mile widziane aktywne uczestnictwo w dyskusji.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w ramach programu edukacyjnego Galerii Łaźnia.

Wróć