Dom – Miasto – Przestrzeń Publiczna

Temat spotkania: „Jak zaplanować przyszłość miast – foresight społeczny” - Część 2
26 marca (wtorek) 2019 r., godz. 18.00 
Galeria Łaźnia, ul. Traugutta 31/33

Cykl dziesięciu wykładów jest swobodnym przeglądem historii materialnej różnych epok w poszukiwaniu źródeł form i koncepcji współczesnego budownictwa oraz urbanistyki i sztuki w przestrzeni publicznej. Gościnne wykłady poprowadzi Dorota Monkiewicz, zaliczana do grona najważniejszych kuratorów i krytyków sztuki w Polsce.
Mile widziane aktywne uczestnictwo w dyskusji.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w ramach programu edukacyjnego Galerii Łaźnia.

Wróć