BUILD BRIDGES - NOT FENCES - warsztaty dziennikarskie dla młodzieży

American Corner Radom oraz RKSTiG "Łaźnia" zapraszają nauczycieli
do zgłaszania swoich uczniów do udziału w praktycznych warsztatach dziennikarskich
poświęconych tematowi wielokulturowości/inności, które organizujemy
w ramach programu BUILD BRIDGES - NOT FENCES. 
 
Kogo szukamy: uczniów w wieku 12 - 18 lat, którzy interesują się szeroko pojętymi mediami oraz/lub tematem wielokulturowości i komunikacji międzykulturowej. Przyjmujemy zgłoszenia grup: 3 - 4 osobowych reprezentujących daną szkołę bądź uczniów indywidualnych, którzy dołączą do grupy z innej placówki. Uczniowie powinni być silnie zmotywowani do pracy nad projektem medialnym. Preferowane będą grupy wśród których znajdzie się uczeń reprezentujący mniejszość ukraińską bądź romską. 
Zgłoszenia należy nadsyłać do 11 maja do godziny 18:00 na adres biblioteczny American Corner Radom: library.acradom@gmail.com w temacie wpisując BUILD BRIDGES - NOT FENCES - ZGŁOSZENIE, a w treści wiadomości podając imiona i nazwiska uczniów, wiek, pełną nazwę reprezentowanej szkoły oraz koordynatora grupy (nauczyciel), który będzie wspierał zespół AmC w kontakcie z grupą na początku projektu. 
 
Pierwsze spotkanie dla młodzieży odbędzie się 14 maja o godz. 15:30. Szczegóły prześlemy zakwalifikowanym grupom. Ilość miejsc ograniczona. 
 
Czas trwania projektu: część skierowana do uczniów odbędzie się w maju oraz w czerwcu. Zakończenie projektu przewidujemy nie później niż 28 czerwca. W tym czasie zaprosimy młodzież do udziału w minimum 8 spotkaniach prowadzonych przez doświadczonych dziennikarzy, edukatorów medialnych, pedagogów. Szczegółowy harmonogram wydarzeń prześlemy zakwalifikowanym grupom. 
 
O projekcie:
BUILD BRIDGES - NOT FENCES to Polsko-Ukraińsko-Romskie warsztaty reportażu filmowego i dziennikarskiego, uzupełnione serią szkoleń z zakresu umiejętności korzystania z mediów dla nauczycieli pracujących z nastolatkami należącymi do grup mniejszościowych, ze szczególnym naciskiem na nauczanie o wielokulturowości właśnie poprzez media.
 
Program BUILD BRIDGES – NOT FENCES składa się z dwóch części:

a) złożonego cyklu praktycznych warsztatów dziennikarskich i filmowych skierowanych do uczniów polskich, romskich i ukraińskich mieszkających w Radomiu i okolicach (*do udziału w tej części zapraszamy Państwa w tym e-mailu)

b) cyklu innowacyjnych szkoleń z zakresu umiejętności korzystania z mediów dla nauczycieli pracujących m.in. z uczniami należącymi do mniejszości narodowych.

Głównym celem obu części będzie pogłębianie wiedzy na temat  wielokulturowości za pośrednictwem współczesnych mediów,  budowanie umiejętności korzystania z mediów, wdrażanie nowoczesnych programów nauczania z uwzględnieniem edukacji medialnej. Cel nadrzędny to podnoszenie i umacnianie świadomości grup mniejszościowych, a w konsekwencji  pełniejsza integracja  z lokalną społecznością.

Pracując pod okiem  doświadczonych specjalistów ds. mediów, psychologów, praktyków i trenerów mediów, obrońców praw człowieka, działaczy społecznych i inspirujących liderów, zarówno z Polski, jak i zagranicy – uczestnicy projektu (uczniowie  i pedagodzy) stworzą cenne treści medialne (uczniowie przygotują 4 reportaże poświęcone tematowi wielokulturowości/inności) i przyczynią się do działań związanych z umiejętnością korzystania z mediów (nauczyciele będą pracować nad innowacyjnymi szkolnymi inicjatywami w zakresie umiejętności korzystania z mediów; nauczaniem wielokulturowości za pośrednictwem mediów). W rezultacie docelowi odbiorcy odegrają aktywną rolę w życiu kulturalnym i obywatelskim społeczności radomskiej. Organizując ten projekt i zachęcając uczniów  do pracy w zespołach międzykulturowych, planujemy zbudować sieć kontaktów i poprawić wzajemne zrozumienie między polskimi, romskimi i ukraińskimi nastolatkami z naszego regionu.

Więcej informacji na temat inicjatywy i poprzednich wydarzeń w ramach projektu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://amcorners.pl/radom/ oraz na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/AmericanCornerRadom/
 
BUILD BRIDGES - NOT FENCES project is co-founded through an Alumni TIES small grant from the U.S. State Department.

Wróć