BEZ POWTÓRZEŃ - ALEKSANDER JÓZEF OLSZEWSKI 75+

I części wystawy z cyklu: PRACOWNIE – KONFRONTACJE
10 maja (piątek) 2019 r., godz. 17.00
wystawa czynna do 24 maja 2019 r.
ul. Traugutta 31/33

W tegorocznej edycji prezentujemy twórczość i sylwetkę inicjatora szkolnictwa artystycznego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego (dawniej Politechniki Radomskiej) – prof. Aleksandra Olszewskiego oraz jego współpracowników, których zmotywował do kariery akademickiej.
Są to: Andrzej Brzegowy, Hanna Wojdała-Markowska, Andrzej Markiewicz, Jan Trojan, Łukasz Rudecki.

Wystawa, która będzie miała miejsce w Miejskiej Galerii Sztuki ŁAŹNIA w Radomiu stawia sobie za cel zaprezentowanie mojej twórczości z ostatnich lat oraz prac kilkorga
z moich najbliższych współpracowników z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno--Humanistycznego w Radomiu im. Kazimierza Pułaskiego. Dokonanie wyboru artystów do tej wspólnej prezentacji było bardzo trudne, bo większość pracowników na różnych płaszczyznach ze mną współpracowała prawie przez 20–25 lat. Zdecydowałem się na kryterium awansu naukowo-zawodowego, który odbywał się na radomskiej uczelni, najpierw w ramach Katedry, a później Wydziału Sztuki. Wybrani zaczynali współpracować ze mną jako asystenci, przeszli wszystkie stopnie wtajemniczenia i w tej chwili są już profesorami, doktorami habilitowanymi lub wykładowcami. W pewnej części byli też moimi dyplomantami. Struktura którą tworzyłem i prowadziłem, była otwarta na różne koncepcje działania, twórczą swobodę i samodzielne myślenie. Sądzę, że wystawa to pokaże, dlatego zdecydowałem się nadać jej tytuł BEZ POWTÓRZEŃ.

prof. Aleksander Olszewski

Wróć