Świat w obrazie. W stulecie urodzin Andrew Wyeth'a (1917–2017)

100 szkicowników, 100 artystów, projekt poświęcony twórczości Andrew Wyeth'a.
9 lutego (piątek) 2018 r.
Łaźnia, ul. Traugutta 31/33
wystawa czynna do 23 lutego 2018 r.

Wydrukowano 100 szkicowników i rozdano je artystom w Polsce i za granicą, którzy zapełnili je swoimi pracami, inspirując się jednym obrazem: "Świat Krystyny" Andrew Wyetha. Autorka projektu jest Izabela Biela, zaangażowała do udziału wielu twórców. Poza szkicownikami powstały również kolaże, rysunki i filmy w ramach warsztatów skierowanych dla studentów, pod okiem Prof. Zbigniewa Bajka.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy oraz wykład w ramach tego projektu.

godz. 16.00
W Y K Ł A D
Świat w obrazie – różne spojrzenia. W stulecie urodzin Andrew Wyeth’a (1917–2017).
Wykład poprowadzą: prof. Zbigniew Bajek, Izabela Biela.

godz. 18.00
W E R N I S A Ż
wystawy szkicowników inspirowanych obrazem Świat Krystyny zrealizowanych przez 100 uczestników projektu Świat w obrazie w 100. rocznicę urodzin Andrew Wyeth’a (1917–2017) oraz rysunków, kolaży i filmów przygotowanych w związku z ww. projektem przez studentów I roku Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, w ramach przedmiotu Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych.

Projekt współfinansowany przez:
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa ASP w Krakowie,
Samorząd Doktorantów ASP w Krakowie, Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie

Partnerzy projektu:
Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria, American Corner Radom,
Pierwsza Pracownia Interdyscyplinarna, Czytelnia Szkicowników

Wróć