NOC MUZEÓW - POLE DO POPISU

STARTUJEMY 19 MAJA OD GODZ. 18.00,
ul. Traugutta 31/33

Działanie aktywizujące odbiorców. Każdy może przetworzyć znane dzieło sztuki. Działanie popularyzuje ustawę o prawach autorskich dotyczących wykorzystywania reprodukcji dzieł sztuki, po 70 latach od śmierci autorów. W nawiązaniu do akcji MoMA – Museum of Modern Arts o rozpowszechnianiu dzieł sztuki.

Wróć