MALARSTWO - RZEŹBA - Maria i Jarosława Pajek

26 października (piątek) 2018 r., godz. 18.00
wystawa czynna do 16 listopada 2018 r.
ul. Traugutta 31/33 
 
Maria Pajek w latach 1984 – 1989 r. studiowała na Uniwersytecie M. C. Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała dyplom w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika w roku 1989. Od 1995 roku pracuje Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Realizuje się twórczo w malarstwie.
Punktem wyjścia dla malarstwa Marii Pajek jest pejzaż stanowiący inspirację, źródło dla budowania abstrakcyjnych kompozycji, gdzie główną rolę odgrywa kolor. W obrazach artystki płaszczyzny barwne tworzą układy o różnym nasyceniu i świetlistości. To właśnie kolor, jego wzajemne relacje tworzą nastrojowy, pogodny malarski świat.

Jarosław Pajek w latach 1984 – 1989 r. studiował na Uniwersytecie M. C. Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskał dyplom w pracowni rzeźby prof. Sławomira Mieleszki w roku 1989. W roku 2003 ukończył studia podyplomowe muzealnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Historycznym w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej. W 2013 r. uzyskał tytuł doktora na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 1992 roku pracuje w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.   Brał udział w licznych wystawach i plenerach. Twórczość w zakresie rzeźby: medale, małe formy rzeźbiarskie, rzeźba kameralna i plenerowa.
Prace Jarosława Pajka cechuje pogłębiona refleksja, której podporządkowane są środki formalne o nie przesadnej ekspresji, raczej powściągliwe, co zaświadcza o zdolności empatii i autentyczności narracji. Tym samym jego postawa i samoświadomość artystyczna zorientowana jest na uniwersalny, ponadczasowy wymiar. Jest to więc w jakimś stopniu sztuka zorientowana na sacrum, której podmiot prowadzi zawsze swój osobisty dialog z absolutem.

Wróć