Izabela Rudzka - Czas i jego przekazy | Katarzyna Maniewska - Malarstwo

27 kwietnia (piątek) 2018 r.,
wystawa czynna do 18 maja 2018 r.
godz. 18.00 ul.Traugutta 31/33 
Wystawa z cyklu Pracownie - Konfrontacje


To już czwarta edycja twórczych spotkań i poszukiwań w ramach wyżej wspomnianego cyklu. Tegoroczne wystawy skupią uwagę na materii, formie i idei, ich ważności w dziele sztuki. Te rozważania odniesiemy do twórczości czterech artystek związa nych z Wydziałem Pedagogiczno - Artystycznym w Kaliszu, UAM Poznań.

Izabela Rudzka ur. w 1964 r. w Poznaniu.W latach 1984–89 studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W tym samym czasie studiowała tkaninę artystyczną u prof. Magdaleny Abakanowicz na ASP w Poznaniu. W październiku 2011 r. uzyskała stopień doktora sztuki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. 
W 2017 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Pracuje obecnie na stanowisku profesora na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Izabela Rudzka jest aktywną malarką i kuratorem sztuki. Projektuje obiekty szklane w Murano, niedaleko Wenecji we Włoszech. Od 2000 r. współpracuje z Teatrem Ósmego Dnia jako projektantka kostiumów i scenografii. Jest autorką projektów artystycznych w Polsce, Chinach, Niemczech i we Włoszech. Założyła i prowadzi w Poznaniu przestrzeń dla myśli i sztuki Think Art- Myślenie Sztuką, niezależną przestrzeń której celem jest prezentacja indywidualnych i awangardowych postaw twórczych współczesnych artystów. W roku 2018 otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe Rektora UAM w Poznaniu. Zrealizowała wiele wystaw indywidualnych.

Katarzyna Maniewska urodziła się 1984 roku w Ostrowie Wielkopolskim, zawodowo związana jest z Kaliszem, gdzie studiowała na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując w 2008 roku tytuł magistra sztuk pięknych za pracę dyplomową w Pracowni Malarstwa prowadzonej przez profesora Jana K. Hrycka. Od tego samego roku jest wykładowcą w tejże pracowni. Odbyła studia Podyplomowe z Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. Laureatka II nagrody na II Międzynarodowym Biennale Obrazu Quadro Art, Łódź (2009). Uczestniczyła m.in.  w II i III Międzynarodowym Biennale Obrazu – QUADRO-ART (2009, 2011); IV Ogólnopolskim Konkursie na Obraz dla Młodych Malarzy im. M. Michalika (2010), Triennale Malarstwa, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa (2010), 8. Triennale Małych Form Malarskich, Galeria Wozownia, Toruń (2010), I Międzynarodowym Konkursie Malarskim Modessqe (2013).
Tworzy głównie prace malarskie na płótnie, w różnych, łączonych technikach malarskich. Zarówno w czasie studiów, jak i po ich ukończeniu brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą.

Wróć