SZLAKIEM ŁÓDZKICH MURALI

3 marca (piątek) 2017 r., godz. 18.00
siedziba „Łaźni”, ul. Żeromskiego 56

Zdarzenie w ramach programu edukacyjnego Galerii Łaźnia.

Zapraszamy na wycieczkę szlakiem łódzkiego street artu. Oprowadzać będzie Teresa Latuszewska, Prezes Fundacji Urban Forms z Łodzi, która uczestniczyła w realizacji wielu murali. Wydarzenia organizowane przez Fundację wytwarzane są na drodze dialogu pomiędzy twórcami, organizatorami, sponsorami a mieszkańcami miasta, czego rezultatem są dzieła sztuki miejskiej, które stają się istotnym wyznacznikiem łódzkiej tożsamości. W wyniku działania Fundacji w Łodzi powstała Galeria Urban Forms, jest to stała ekspozycja sztuki ulicznej w publicznej przestrzeni miasta, obecnie składająca się z ponad 50 murali umieszczonych na budynkach głównie w centrum miasta. Tworzą one szlak artystyczny dostępny dla wszystkich. Fundacja inicjuje i angażuje wiele innych działań związanych z kulturą miejską, edukacją i życiem miasta przynoszących wiele pozytywnych skutków o charakterze społecznym.

Wróć