Spotkanie z artystą Łukaszem Surowcem

4 października (środa) 2017 r., godz. 18.00
ul. Żeromskiego 56

Twórczość Łukasza Surowca jest zróżnicowana pod względem formy i podejmowanych zagadnień. W konfrontacji ze światem znajduje on treści dla coraz to nowych prac artystycznych, angażujących wiele aspektów rzeczywistości. W swojej sztuce stawia w centrum peryferie rzeczywistości społecznej, pracując wśród ludzi zepchniętych na margines. Zajmuje pozycję artysty zaangażowanego społecznie inicjując procesy, które unaoczniają istniejące problemy i które zdolne są wpłynąć na rzeczywistość. „Tato nie płacz. Zosia” to mural Surowca w Katowicach, wzorowany na wzruszającym rysunku córki strajkującego górnika, nad którym, tak jak nad wielotysięczną grupą pracowników kopalń, ciążyło widmo zwolnienia. Z kolei paca „Berlin-Birkenau” polegała na przewiezieniu setki sadzonek młodych brzóz z byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau do Berlina i zasadzeniu ich w parkach, na terenach szkół oraz miejscach historycznie związanych z Holokaustem.

Zdarzenie w ramach programu edukacyjnego Galerii Łaźnia.

Wróć