SAMOLUBNA KARTOGRAFIA. Grupa naN, Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz

20 października (piątek) 2017 r., godz. 18.00 
wystawa czynna do 3 listopada 2017 r.
ul. Traugutta 31/33

Instalacja krakowskiej grupy naN jest artystyczną wypowiedzią na temat własnego miejsca na planecie Ziemi, kreowania własnego Świata w oparciu o odczuwanie ciała jako centrum, pępka Świata.
Ja - istota ludzka należąca do geometrycznego porządku czasoprzestrzeni; ciało; projekcja i reprodukowanie obiektów trójwymiarowych na płaszczyznę.
Ja - centrum, punkt odniesienia, początek układu współrzędnych; nieustannie krążący po trajektorii ruchu. Instalacja odnosi się do szeroko rozumianej mapy, odwzorowań kartograficznych, geometrycznego kształtu świata, kierunków, mappy mundi.
Mapa jako model świata skonfrontowanego z własnym, empirycznym odbiorem rzeczywistości oraz reprezentacją odczuć i przemyśleń.

Alicja Panasiewicz - ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1996 r. i od tego czasu prowadzi zajęcia ze studentami kierunków Grafika i Wzornictwo na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zajmuje się instalacją, tworzeniem obiektów świecących oraz rzeźbą świetlną. Projektuje i wykonuje lampy unikatowe z wykorzystaniem szkła formowanego metodą fusingu i slampingu oraz z innych materiałów. Prowadzi warsztaty dla studentów poszerzające percepcję światła i przestrzeni.

Adam Panasiewicz - w 1991 roku ukończył krakowską ASP na Wydziale Grafiki. Pracuje na Wydziale Sztuki UP w katedrze Multimediów na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zajmuje się grafiką cyfrową, rysunkiem i cyfrowym wideo. Bada granicę recepcji obrazu ruchomego skupiając się głównie na właściwościach odbioru jego w kontekście fizjologii widzenia. Będąc członkiem grupy naN jest współtwórcą instalacji interaktywnych wykorzystujących języki programistyczne w celu poszerzenia definicji dzieła kształtującego się w procesie udziału odbiorcy. Instalacje odnoszą się do tematów związanych z wątkami egzystencjalnymi, które widoczne już są w działalności graficznej, ale również tematem instalacji stają się teorie naukowe, jak np. Farbenlehre Goethe’go, która posłużyła do stworzenia współczesnego oblicza alchemicznej pracowni mistrza wykorzystując nowe media.

Wróć