Places&Spaces 

Zapraszamy na kolejną odsłonę międzynarodowego projektu artystycznego 
Places&Spaces realizowanego przy współpracy Akademii Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie oraz Alanus Hochschule für Kunst 
und Gesellschaft, Alfter/Bonn.

9 czerwca (piątek) 2017 r.
Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria

15.30 – 16.00 /ul. Traugutta 31/33/
Wernisaże wystaw:
> uczestników projektu Places&Spaces (więcej informacji o projekcie na stronie
www.placesandspaces.pl)
> uczestników warsztatów pt. „Powidok”, prowadzonych przez Izabelę Bielę w Młodzieżowym Domu Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie
16.00 – 17.00 /ul. Traugutta 31/33 – park Kościuszki – ul. Żeromskiego 
– ul. Kilińskiego – ul. Żeromskiego 56/
Performance prof. Zbigniewa Bajka
17.00 – 17.15 /Łaźnia, ul. Żeromskiego 56/
Performance Izabeli Bieli
17.15 /Łaźnia, ul. Żeromskiego 56/
Etiudy filmowe „Żywioły w Procesie” i rozmowa z autorem
reżyseria: Zbigniew Bajek, współpraca RGB-Film
www.rgb-film.pl

Autor projektu: prof. Ulrika Eller-Rüter
Organizator projektu: Izabela Biela
Kurator i koordynator wydarzenia: Agnieszka Sieradzka
Współpraca: prof. Zbigniew Bajek
Oprawa graficzna projektu: Kaja Kordas

Międzynarodowy projekt artystyczny Places&Spaces, którego koordynatorem i współautorem jest Izabela Biela, doktorantka Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP w Krakowie, narodził się w ramach współpracy Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Alfter/Bonn (Niemcy) oraz Pierwszej Pracowni Interdyscyplinarnej funkcjonującej na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Pracownia, jej program, prezentowana była dwa lata temu w Łaźni – Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii, na zaproszenie Pani Dyrektor Beaty Drozdowskiej i kierującej Galerią Pani Agnieszki Sieradzkiej. Działania w przestrzeniach otwartych, reagowanie na specyfikę miejsc, w które są wpisane, to jeden z ważnych elementów wspomnianego wyżej programu Pierwszej Pracowni Interdyscyplinarnej oraz przedmiotu, adresowanego dla studentów I roku Wydziału Malarstwa „Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych”. Do działań takich zapraszani są studenci, doktoranci i artyści o uznanej pozycji w świecie artystycznym. Ich udział daleko wykracza poza zwyczajowe przekazanie prac na wystawę. Projekt, dla którego nazwę zaproponowała Pani Prof. Ulrika Eller-Rüter miał swoją premierę w Krakowie, w 2015 roku i do wyjątkowych miejsc, wybranych przez jego uczestników właśnie w tym mieście, się odnosił. Wskazując wybrane przez siebie przestrzenie, artyści proponowali działania artystyczne lokowane w nich, uwzględniające ich historię oraz inne konteksty – społeczne, topograficzne, architektoniczne, urbanistyczne itp. (więcej informacji na stronie www.placesandspaces.pl). Dorobek uczestników projektu Places&Spaces prezentowany był w Krakowie oraz
w Kolonii (Niemcy). Kolejnym miejscem jest Radom. W zgodzie z ideą projektu, jego autorzy i organizatorzy nie chcą ograniczyć się tylko do prezentacji w galerii. Fakt, że wystawa w Radomiu odbywa się w czerwcu, jednoznacznie wskazuje kontekst tzw. „wydarzeń czerwcowych” z 1976 roku, kiedy to mieszkańcy Miasta w zdecydowany sposób upomnieli się o swoje podstawowe prawa. Brutalna interwencja sił porządkowych, zamieniła pokojowe wystąpienia robotników, w walki uliczne. Symbolicznym nawiązaniem do tych wydarzeń będą performance przygotowane przez Izabelę Bielę i Zbigniewa Bajka, lokowane w przestrzeni publicznej Radomia. Symbole wykorzystane w nich, nawiązują zarówno do wydarzeń sprzed 41 lat jak do innych „wolnościowych” wystąpień społeczeństwa polskiego w latach sprawowania władzy przez reżim komunistyczny.

prof. Zbigniew Bajek

Wróć