Nie wszyscy święci

12 stycznia ( czwartek ) 2017 r., godz. 18.00
wystawa czynna do 3 lutego 2017 r.
Galeria ul.Traugutta 31/33
przygotowana we współpracy z galeria BWA w Kielcach

Uczestnicy wystawy: Ewa Banaszczyk, Beata Ewa Białecka, Tadeusz Boruta, Andrzej Brzegowy, Mariusz Dański, Stanisław Zbigniew Kamieński, Izabela Kita, Mirosław Kołsut, Aldona Mickiewicz, Juliusz Narzyński, Michał Płoski, Anna Poduszyńska, Mirosław Sikorski, Jacek Waltoś, Ireneusz Woliński

Kuratorzy wystawy: Andrzej Brzegowy, Mariusz Dański, Stanisław Zbigniew Kamieński, Agata Morgan

Organizatorzy: Łaźnia - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
 
Patronat medialny: Arteon - magazyn o sztuce

Nie wszyscy święci – o co chodzi?
Słowa świętość i święto są ze sobą blisko spokrewnione. Czy więc świętość jest stanem od święta, nienaturalnym, nie przynależnym do codzienności? Funkcjonują (anachroniczne już dziś?) powiedzenia – świąteczny strój czy świąteczny nastrój, ale czy owe pojęcia chcemy jeszcze wprowadzać w życie, czy raczej wolimy, by świętowanie manifestowało się w inny sposób i wiązało z inną sferą przeżyć? Jak „ szary dzień zamienia się w niedzielę”? – cytuję słowa peerelowskiej piosenki. Przypomina się też dawne przysłowie – nie święci garnki lepią, zaś w pewnych okolicznościach, gdy ktoś chce być lepszy od innych, mówimy – znalazł się święty! lub świętszy niż sam papież. Być może chodzi więc o relacje pomiędzy świętością (doskonałością, ideałem czy poświęceniem) a naturalnością, autentyzmem, ludzką prawdą. W tytule wystawy wskazujemy osoby – jakie? Bliskie nam czy powszechnie znane, tych, których kochamy czy autorytety?
Stanisław Zbigniew Kamieński

Wystawa „nie wszyscy święci”
W cyklu organizowanych przez nas wystaw przyglądamy się współczesnym interpretacjom i artystycznym przedstawieniom pojęć czy idei dobrze znanych, może czasem banalnych. Przyglądaliśmy się podróżom współczesnych Odyseuszy, które dziś zaczynają się na stacji benzynowej czy w samolocie. Przyglądaliśmy się współczesnym kobietom, ich ciałom zmienianym przez nowoczesną chirurgię i sercom pełnym odwiecznych i zupełnie nowych, wyemancypowanych pragnień, które trudno ze sobą pogodzić.
Dziś chcemy przyjrzeć się współczesnym świętym, a także tym, którzy spadli z drabiny Jakubowej czy zostali zatrzaśnięci w Jakubowej windzie – wyłączono prąd. Co robią dzisiejsi święci? Jakie są ich smoki i pokusy (także ich cyfrowe reprezentacje), współczesne formy ascezy, świętość ciała i sposoby umartwiania ciał. Interesuje nas też subwersywne/wywrotowe rozumienie świętości (kult św. Sebastiana).
Agata Morgan

„Nie wszyscy święci”
Świętość to pojęcie, które wydaje się być jasno określone, przynajmniej z chrześcijańskiego punktu widzenia. W dawnej sztuce odnaleźć można wiele przykładów zobrazowania jej, często wzbudzających podziw dla ich walorów artystycznych. Mamy je wpisane w pamięć, towarzyszą nam także poza świątyniami i muzeami. Czy współczesność daje artyście okazję do podjęcia tego tematu? Jak rozumieć świętość obecnie? Czy można stworzyć wiarygodny obraz świętości? Jakie postawy i życiorysy zasługują na to miano a co za tym idzie na utrwalenie ich w obrazie plastycznym? A może nasze czasy lepiej charakteryzuje świętość pozorna, wykreowana albo niemal fałszywa, oparta o działania niejasne i negowana przez część społeczeństwa? Jesteśmy świadkami rodzenia się „świętości”, budowanych przez określone gremia, grupy społeczne czy zawodowe, najwyraźniej potrzebujące swoistych ołtarzy z własnymi świętymi. Niektórzy z nich są akceptowani przez większość społeczeństwa, inni – ci nie związani z religią – często odrzucani. Taki przegląd prawdziwych i nieprawdziwych świętych może dać ( nie w pełni oczywiście) nasza wystawa. Taki też jest jej cel; pokazać to zjawisko w możliwie szerokim wymiarze.
Andrzej Brzegowy

Wróć