GRUPA M-5 Leszek Kwiatkowski, Krzysztof Mańczyński, Aleksander Olszewski, Longin Pinkowski

10 listopada 2017 r. (piątek) godz. 17.00
wystawa czynna do 30 listopada
ul. Traugutta 31/33
Wystawa w ramach jubileuszu 30 - lecia Łaźni, czynna do 30 listopada.

Pierwsza wystawa Grupy M-5 odbyła się w 1978 r. w Biurze Wystaw Artystycznych w Bielsku-Białej. Grupę założyła w październiku 1977 r. czwórka radomskich malarzy: Leszek Kwiatkowski (1949), Krzysztof Mańczyński (1940), Aleksander Olszewski (1944) i Longin Pinkowski (1940). Z kronikarskiego obowiązku przypominam, zwłaszcza młodszym czytelnikom wstępu i widzom wystawy, że nazwa grupy pochodzi od pięciokrotnego powtórzenia pierwszej litery przymiotnika „mały” – jak tłumaczyli to sami członkowie-założyciele – mały jest Radom, małe mieszkania, małe pracownie, małe formaty i mała jest metafora. Tak naprawdę, to artyści nie wydali żadnego manifestu, dlatego też, znając ich niechęć do mówienia o sobie i własnej twórczości, skłonny jestem traktować wymienioną wcześniej wyliczankę jako autoironiczną konstatację (i poniekąd kontestację) ówczesnej rzeczywistości i wizję ich miejsca, jako artystów, w sztuce i w społeczeństwie. Dla besserwiserów młodego pokolenia mam też rarytas. Otóż, (chyba nie był to jednak efekt zamierzony) nazwa grupy – M-5 – była w tamtych latach taka sama jak dość popularne skrótowe określenie mieszkania składającego się z pięciu tzw.izb. Czyli czterech pokoi z kuchnią. ...

Romuald K. Bochyński

Dożyliśmy niestety – czy jak twierdzą niektórzy na szczęście – czasów kiedy to zdewaluowało się wiele haseł i pojęć. Powolnej deprecjacji uległo także jak się wydaje pojęcie tradycyjnie rozumianej grupy artystycznej. Co więcej, łapiemy się częstokroć na podejrzeniu, iż straciło swój dawny wyraz nierozerwalnie z nim związane i rozumiane pojęcie przyjaźni. Takie są generalia, surowe ale być może odwracalne jeszcze realia życia artystycznego końca dwudziestego stulecia. Tu i ówdzie pojawiają się zrazu nieśmiałe próby wystąpień grupowych. Młodzi dochodzą do jedynego słusznego wniosku, że trudniejsze a niekiedy wręcz niemożliwe jest tworzenie w zupełnej izolacji; w atmosferze „samotnych wysp”. Jednocześnie nie przestają manifestować swej obecności te grupy i ugrupowania, które wychodząc z wymiarów regionalnych potrafiły wystąpić z konkretnymi ofertami o nad wyraz atrakcyjnych i uniwersalnych walorach. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przypadku radomskiej Grupy M-5, w skład której wchodzą czterej malarze: Leszek Kwiatkowski, Krzysztof Mańczyńki, Aleksander Olszewski i Longin Pinkowski.
(…) Nazwa Grupy powstała – to dla niewtajemniczonych – dzięki ułożeniu listy pięciu haseł-zawołań, haseł identyfikatorów a następnie powtórzenia w nich przymiotnika „mały”. Mały jest zatem Radom, małe Mieszkanie, mała Pracownia, mały na skutek tego Format tworzonych dzieł i mała także Metafora, której podporządkowana jest owa aktywność twórcza.
Jeśli przypatrzymy się bliżej sylwetkom współsprawców i współuczestników Grupy M-5 to stwierdzimy, że dzieli ich prawie wszystko i być może dlatego właśnie mają ze sobą tak wiele wspólnego. Różnice te zauważalne są w samych cechach charakteru, ukończonych uczelniach artystycznych jak i w sposobie artykułowania swych wypowiedzi twórczych. Nie istnieje zatem jedno wspólne credo artystyczne – jak napisano swego czasu w słowie wstępnym do katalogu jednej z licznych wystaw Grupy. Artystów łączy przede wszystkim i nade wszystko pasja twórcza, widzenie świata przez pryzmat własnej wrażliwości podbudowanej walorami intelektualnymi, a wreszcie chęć dokonań, których wykładnię stanowią dzieła sztuki. A zatem podłoże trwałe, konkretne, skierowane wprost bez żadnych niepotrzebnych tautologicznych rozważań.
(…) Czterej różni, wrażliwi i niespokojni artyści. Ludzie walczący – także i w naszym imieniu – o zachowanie wiary w wielką przemijającą siłę prawdziwej Sztuki. Ludzie godni szacunku i baczniejszej uwagi, gdyż nie ma nic bardziej zabójczego aniżeli obojętność.

Jacek Werbanowski (fragment tekstu z katalogu „Grupa M-5. Rysunek, malarstwo, BWA, Radom 1988.”)

 

Leszek Kwiatkowski urodził się w 1949 r. w Radomiu. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu na Wydziale Malarstwa 
i Grafiki. W 1974 r. uzyskał dyplom w Pracowni Malarstwa Eustachego Wasilkowskiego. Był członkiem Stowarzyszenia Ruchu Artystycznego „Świat”. Współzałożyciel „Galerii 37’2” w Radomiu. W latach 1991
–2015 pracował jako nauczyciel rysunku i malarstwa w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, a w okresie od 1974 do 1992 pracował w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki, następnie w Miejskim Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej, gdzie prowadził galerię sztuki. Od 2009 r. pracuje w „Łaźni” Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii. Zajmuje się malarstwem 
i rysunkiem. Laureat wielu nagród. Prace w zbiorach muzealnych 
i kolekcjach prywatnych.

Krzysztof Mańczyński urodził się w 1940 r. w Radomiu. Studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. W 1968 r. uzyskał dyplom w Pracowni Ilustracji Książkowej pod opieką profesora Jana Marcina Szancera. Był członkiem Stowarzyszenia Ruchu Artystycznego „Świat”. W swoim dorobku twórczym ma ponad 30 wystaw indywidualnych, brał również udział 
w ponad 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem wielu nagród na konkursach i wystawach plastycznych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz kolekcjach w kraju i zagranicą.

Aleksander Józef Olszewski urodził się w 1944 r. w Radomiu. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Łodzi. 
Dy-plom z malarstwa w pracowni prof. Lecha Kunki w 1974 r. Aktualnie profesor zwyczajny na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-
‑Humanistycznego w Radomiu. Założyciel i pierwszy dziekan tego Wydziału. Kierownik Katedry Mediów Cyfrowych i Struktur Prze-‑-
strzennych. Redaktor rocznika „Arteria”. Organizator Galerii „Rogatka” 
i „Pentagon”. Był członkiem Stowarzyszenia Ruchu Artystycznego
„Świat”. Zorganizował 40 wystaw indywidualnych i wziął udział 
w ponad 300 wystawach zbiorowych. Członek Rady Artystycznej 
ZG ZPAP. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Longin Pinkowski urodził się w 1940 r. w Osieku nad Notecią. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku na Wydziale Malarstwa. Dyplom uzyskał w Pracowni prof. Stanisława Teisseyre’a i prof. Jacka Żuławskiego w 1967 r. Od połowy lat 60. mieszka i tworzy w Radomiu. Uprawia malarstwo sztalugowe. Był członkiem Stowarzyszenia Ruchu Artystycznego „Świat”. Longin Pinkowski ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się w zbiorach instytucji i placówek kultury oraz w zbiorach prywatnych.

Wróć