Burzliwe lata młodzieńcze Marszałka Józefa Piłsudskiego

17 maja (środa) 2017, godz. 18.00, 
ul. Żeromskiego 56

I część cyklu prelekcji poświęconych Marszałkowi w roku 150-lecia jego urodzin. Spotkanie poprowadzi Adam Wasilewski, emerytowany wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im Jana Kochanowskiego, odtwórca postaci Marszałka podczas radomskich „Marszów Wolności”.

Wróć