Przepisy prawne

Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w Radomiu jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonych przez Organizatora (czerwiec 2009 r., poz. nr 12). Instytucja posiada osobowość prawną. Łaźnia - RKŚTiG działa na podstawie:
 

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009 r. 
UCHWAŁA NR 418/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

 
ŁAŹNIA - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
NIP: 796-287-50-47
REGON: 141851770
 
Siedziba główna - budynek Łaźni
ul. Żeromskiego 56 
26-600 Radom
tel. +48 385 80 81 
fax. +48 385 80 80 
 
Budynek galerii
ul. Traugutta 31/33
26-600 Radom
tel./fax. +48 360 17 27 
e-mail: poczta@laznia-radom.pl 
 
American Corner Radom
ul. Traugutta 31/33
26-600 Radom
tel. +48 381 67 88
e-mail: RADOM@AMCORNERS.PL
e-mail: LIBRARY.ACRADOM@GMAIL.COM

Wróć