Jednostka nadrzędna

Jednostka nadrzędna: Gmina Miasta Radomia

BIP Urzędu Miejskiego w Radomiu


Urząd Miejski
26-600 Radom
ul. Jana Kilińskiego 30
tel. 48 36 204 19; 48 36 20 424
www.radom.pl

Prezydent Miasta Radomia: Radosław Witkowski
Sekretariat i gabinet:
Urząd Miejski
26-600 Radom
ul. Jana Kilińskiego 30
pokój 100
e-mail: prezydent@umradom.pl

Telefony:
tel.48 362-32-26
fax.48 362-67-53
tel.48 362-02-01

I Zastępca Prezydenta: Karol Semik
Wiceprezydentowi Karolowi Semikowi podlegają:
Wydział Edukacji
Wydział Kultury
sekretariat i gabinet:
Urząd Miejski
26-600 Radom
ul. Jana Kilińskiego 30
pokój 184
tel. 048 362 49 08, 048 362 07 25
fax 48 360 05 70
e-mail: k.semik@umradom.pl

Dyrektor Wydziału Kultury: Sebastian Równy
sekretariat i gabinet:
ul. Stefana Żeromskiego 53
pokój 189
26-600 Radom
tel. 48 362 09 03
e-mail: kultura@umradom.pl

Wróć