Przepisy prawne

Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w Radomiu jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonych przez Organizatora (czerwiec 2009 r., poz. nr 12). Instytucja posiada osobowość prawną...

Więcej...

Jednostka nadrzędna

Jednostka nadrzędna: Gmina Miasta Radomia

BIP Urzędu Miejskiego w Radomiu

Urząd Miejski
26-600 Radom
ul. Jana Kilińskiego 30
tel. 48 36 204 19; 48 36 20 424
www.radom.pl

Więcej...

Ogłoszenia

REKRUTACJA NA STANOWISKO INSTRUKTOR AMERICAN CORNER W ŁAŹNI RKŚTIG ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA I KONKURS ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY.

REKRUTACJA NA STANOWISKO INSTRUKTOR DS. ORGANIZACJI IMPREZ W ŁAŹNI RKŚTIG ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA I KONKURS ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY.

DYREKTOR „ŁAŹNI” RADOMSKIEGO KLUBU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERII PRZEDŁUŻA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: INSTRUKTOR DO SPRAW ORGANIZACJI IMPREZ

DYREKTOR „ŁAŹNI” RADOMSKIEGO KLUBU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERII PRZEDŁUŻA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: INSTRUKTOR DO SPRAW ORGANIZACJI IMPREZ

DYREKTOR „ŁAŹNI” RADOMSKIEGO KLUBU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERII OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: INSTRUKTOR DO SPRAW ORGANIZACJI IMPREZ

DYREKTOR „ŁAŹNI” RADOMSKIEGO KLUBU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERII OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: INSTRUKTOR AMERICAN CORNER RADOM

DYREKTOR „ŁAŹNI” RADOMSKIEGO KLUBU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERII OGŁASZA KONKURSU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 56 W RADOMIU

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W RADOMIU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 56

DYREKTOR „ŁAŹNI” RADOMSKIEGO KLUBU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERII OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: PRACOWNIK GOSPODARCZY

DYREKTOR „ŁAŹNI” RADOMSKIEGO KLUBU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERII OGŁASZA KONKURSU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 56 W RADOMIU

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W RADOMIU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 56

DYREKTOR „ŁAŹNI” RADOMSKIEGO KLUBU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERII OGŁASZA KONKURSU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 56 W RADOMIU

DYREKTOR „ŁAŹNI” RADOMSKIEGO KLUBU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERII OGŁASZA KONKURSU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 56 W RADOMIU

DYREKTOR „ŁAŹNI” RADOMSKIEGO KLUBU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERII OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: GŁÓWNY KSIĘGOWY - Rekrutacja na stanowisko Główny księgowy w Łaźni RKŚTiG została zakończona i konkurs został rozstrzygnięty.

DYREKTOR „ŁAŹNI” RADOMSKIEGO KLUBU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERII OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. księgowości w Łaźni RKŚTiG została zakończona i konkurs został rozstrzygnięty.
DYREKTOR „ŁAŹNI” RADOMSKIEGO KLUBU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERII OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 56 W RADOMIU | POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 56 W RADOMIU | POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE „DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ ROBÓT BUDOWLANYCH I MODERNIZACJI WNĘTRZA BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 56”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROJEKT - „DOKUMENTACJA PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWA ROBÓT BUDOWLANYCH I MODERNIZACJI WNĘTRZA BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 56”

W odpowiedzi na konkurs na stanowisko „Specjalista ds. księgowości”, do dnia 23 marca 2020 r. wpłynęła 1 oferta.
Dalszy proces rekrutacji został wstrzymany. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w późniejszym terminie.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Specjalista ds. księgowości | POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INSTRUKTOR DO SPRAW ORGANIZACJI IMPREZ W RKŚTIG „ŁAŹNIA”

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Instruktor do spraw organizacji imprez POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W RADOMIU PRZY UL. Żeromskiego 56 POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W RADOMIU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 56

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO  POŁOŻONEGO W RADOMIU PRZY ul. Żeromskiego 56. POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na organizację widowiska muzycznego „Radomski Czerwiec Wolności”.

Zapytanie ofertowe na organizację widowiska muzycznego „Radomski Czerwiec Wolności”
MJ-SOUND Mateusz Jeziorski
Technika-Kubacki Janusz Kubacki
ELEMENTUM INDUSTRY
WARUNKI ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM na organizację widowiska muzycznego „Radomski Czerwiec Wolności”.

Zapytanie ofertowe na organizację widowiska muzycznego „Radomski Czerwiec Wolności”
MJ-SOUND Mateusz Jeziorski
Technika-Kubacki Janusz Kubacki
ELEMENTUM INDUSTRY

Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem lokalu użytkowego położonego w radomiu przy ul. Żeromskiego 56 | POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie o nazwie „Roboty budowlane w budynku zabytkowym ŁAŹNI Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu. Treść ogłoszenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

Informacja z otwarcia kopert. Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego o nazwie „Roboty budowlane w budynku zabytkowym ŁAŹNI Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane w budynku zabytkowym "Łaźni" Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu POBIERZ ZAŁĄCZNIKI ORAZ SIWZ

Informacja z otwarcia kopert. Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego o nazwie „Roboty budowlane w budynku zabytkowym ŁAŹNI Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Roboty budowlane w budynku zabytkowym "Łaźni" Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu POBIERZ ZAŁĄCZNIKI ORAZ SIWZ

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: dotyczy zamówienia publicznego: Wykonanie remontu dachu i wykonanie pomieszczenia sanitarnego w budynku „ŁAŹNI” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul.Żeromskiego 56 w Radomiu 

INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Wykonanie remontu dachu i wykonanie pomieszczenia sanitarnego w budynku „ŁAŹNI” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul.Żeromskiego 56 w Radomiu 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie remontu dachu i wykonanie pomieszczenia sanitarnego w budynku „ŁAŹNI” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul.Żeromskiego 56 w Radomiu POBIERZ ZAŁĄCZNIKI ORAZ SIWZ

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Pracownik Sekretariatu w Łaźni Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii w Radomiu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – Pracownik Sekretariatu w Łaźni Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii w Radomiu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: Wykonanie remontu dachu i wykonanie pomieszczenia sanitarnego w budynku "ŁAŹNI" Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. S. Żeromskiego 56 w Radomiu

 

Więcej...