Towarzystwo Polsko-Austriackie

Towarzystwo istnieje w Polsce od 1960 r. Siedzibą główną jest Warszawa. Spośród ok. 20-stu Oddziałów działających w Polsce, radomski oddział TPA jest jednym z najmłodszych. Działa od 1995 r., organizując cykl imprez o różnorodnym charakterze, od comiesięcznych spotkań członków towarzystwa poczynając poprzez organizację wykładów, odczytów, filmów i prelekcji o Austrii. Radomski oddział TPA realizuje zadania statutowe w zakresie rozwoju wiedzy o Austrii w różnych dziedzinach życia społeczno - kulturowego tego kraju. Organizuje wycieczki krajowe zwane „spotkaniami w plenerze” połączone z twórczością dotyczącą powiązań polsko - austriackich. Organizuje w miarę możliwości finansowych (własnych) wyjazdy do Austrii. TPA Oddział Radom prowadzi kącik języka niemieckiego dla chętnych członków towarzystwa. Aktywnie włącza się w życie kulturalne miasta Radomia. Regularnie co miesiąc organizuje spotkania w Galerii Łaźni przy ul. Traugutta 31/33, podczas, których odbywają się wykłady prezentujące m.in. postacie Polaków żyjących w Austrii, którzy zasłynęli swoją osobowością i umysłem, jak również tych Polaków, którzy krzewili kulturę polską w Austrii.
Prezes Towarzystwa Polsko Austriackiego ( oddział radomski) - Irena Szcześniak.

Spotkania - druga środa miesiąca; godz. 18.00; Łaźnia - ul. Traugutta 31/33

KONKURS WIEDZY O AUSTRII

W dniu 30 maja 2019 roku w Radomskim Oddziale Towarzystwa Polsko – Austriackiego miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Niezwykła uroczystość  zakończenia „Konkursu Wiedzy o Austrii” w ramach inauguracji 60-lecia Towarzystwa Polsko – Austriackiego pod patronatem Ambasadora Austrii w Polsce  dra Wernera Almhofera w Radomskim Oddziale TPA zgromadziła wielu dostojnych gości. Wzięli w niej udział przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Warszawie: Wiceprezes ZG TPA – mgr Janusz Gast, Sekretarz Generalny ZG TPA w Warszawie – mgr Stanisław Szumski oraz Sekretarz ZG TPA w Warszawie –  mgr Kazimierz Fordon. Na zaproszenie Radomskiego Oddziału TPA przybył również Wójt Gminy Puławy – Honorowy Obywatel Austrii mgr Krzysztof Brzeziński.  Ponadto obecni byli  Przedstawiciele władz miasta Radomia   Dyrektor Wydziału Kultury – mgr Sebastian Równy, Kierownik Referatu Edukacji – mgr Emilia Romanowska, Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga
w Radomiu – mgr Jerzy Ciecieląg, Dyrektor „Łaźni” RKŚT i G w Radomiu – mgr Beata Drozdowska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Radomiu Pani Anna Własiuk.

Podczas uroczystości został odczytany list Prezydenta Miasta Radomia  Radosława Witkowskiego, w  którym  wyraża zadowolenie  że właśnie w Radomiu zainaugurowane zostały wydarzenia w ramach 60-lecia Towarzystwa Polsko – Austriackiego.  Świadczy to o wielkim zaangażowaniu członków radomskiego oddziału TPA, o ich profesjonalizmie, wiedzy ale też umiejętności grupowania różnych środowisk wokół ważnej idei upowszechniania dziedzictwa kulturowego Austrii i wspólnej historii naszych państw. Na szczególną uwagę zasługuje fakt trwałej i owocnej  współpracy TPA Oddział w Radomiu z Ambasadą Austrii w Polsce, Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Radomiu, Łaźnią Radomskim Klubem Środowisk Twórczych i Galerią oraz radomskimi szkołami.

Wiceprezes ZG TPA w Warszawie, mgr Janusz Gast w swoim przemówieniu nawiązał do historii 60-lecia i działalności Towarzystwa. Natomiast mgr Krzysztof Brzeziński – Honorowy Obywatel Austrii w swoim refleksyjnym  przemówieniu  nawiązał do wcześniejszych  doświadczeń z pobytu w Austrii, gdzie piastował funkcje Dyrektora szkoły muzycznej w gminie miasta Gross-Siegharts. Gratulował organizatorom wspaniałego wydarzenia na okoliczność inauguracji Jubileuszu 60-lecia TPA.

Bardzo ważnym punktem programu było uroczyste wręczanie nagród i dyplomów zwycięzcom „Konkursu  Wiedzy o Austrii” – laureatom I,II,III miejsca oraz wyróżnionym, a także podziękowań nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu. W etapie szkolnym konkursu uczestniczyło 213 uczniów z 11 szkół ponadgimnazjalnych Radomia. W II etapie konkursu wzięło udział 26 uczniów z 9 szkół: I LO, II LO, III LO, IV LO, V LO, I Społecznego Liceum STO, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych oraz Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu. W finale na pytania otwarte dotyczące Austrii odpowiadało 12 uczniów. Spośród nich wyłoniono zwycięzców. Najlepszy wynik uzyskała Klaudia Gutkowska – uczennica I LO im. M. Kopernika (opiekun: mgr Teresa Ciepły). Tuż za nią uplasowała się Julia Chmielowiec – z  IV  LO  im. Dra T.Chałubińskiego (opiekun:  mgr Izabela Ikwanty). Trzecie miejsce zajął Beniamin Sibilski z III LO im.płk.D.Czachowskiego w Radomiu (opiekun: mgr Agnieszka Ficek)

Ceremonię wręczania nagród i dyplomów laureatom Konkursu uświetniła prezentacja młodych talentów muzycznych – uczniów  Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, którzy przygotowali na tę  okoliczność  koncert  utworów muzyki klasycznej na  różnych  instrumentach muzycznych.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzeć przygotowaną specjalnie na tę okazję wystawę zdjęć z wyjazdów do Austrii członków Radomskiego Oddziału TPA.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, który był okazją do wielu miłych rozmów.

Relacja Prezesa TPA O/Radom – mgr Ireny  Szcześniak
autor zdjęć: Janusz Kunka

Relacja Towarzystwa Polsko Austriackiego O/Radom z wycieczki Austro - Węgry w dniach 12.09.2018-16.09.2018

Tegoroczna wycieczka TPA O/Radom w dniach 12.09. - 16.09.2018r Austro – Węgry, śladami Cesarzowej Marii Teresy i Cesarzowej Elżbiety Bawarskiej – Sisi. Program wycieczki obejmował : Wiedeń , Budapeszt, Szekesfehervar, Eger. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy Wiedeń a pierwszym punktem programu był przejazd na Wzgórze Kahlenberg – spotkanie z Rektorem Muzeum na Kahlenbergu- księdzem Romanem Krekora , naszym rodakiem Radomianinem, który przypomniał historię Odsieczy Wiedeńskiej i zwycięstwo naszego króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Przyjazd do centrum Wiednia i spacer z przewodnikiem Panią Anną Perlowską po ulicach starego miasta Wiednia m. in. uliczką luksusu Kohlmarkt, na której mieszkał kiedyś Fryderyk Chopin, pod Katedrę Świętego Szczepana – serce Wiednia i jej otoczenie. Zatrzymaliśmy się również przed Kościołem Kapucynów z XVII wieku - rzymskokatolicka świątynia na wiedeńskim placu przy Kartner Strasse. W jego podziemiach znajduje się Krypta Cesarska, w której spoczywają Habsburgowie począwszy od 1633r. gdzie zwiedzaliśmy groby rodu Habsburgów.
Po zaliczeniu kawy wiedeńskiej i tortu Sachera udaliśmy się na zwiedzanie letniej rezydencji cesarskiej Schonbrunn, jej zabytkowych wnętrz (m.in. gabinet Franciszka Józefa, apartamenty Sisi, sypialnia Marii Teresy, sala balowa tzw. Wielka Galeria oraz spacer po barokowym rozległym ogrodzie z piękną Gloriettą i innymi barokowymi amorkami. Piękna słoneczna pogoda zachęcała do dalszego zwiedzania a więc Belwederu i jego otoczenia. Ten okazały barokowy pałac to również galeria sztuki tutaj mieszczą się zbiory austriackiej sztuki od średniowiecza do czasów współczesnych– największa kolekcja dzieł Gustawa Klimta i jego „Pocałunek” oraz Egona Schiele i Oskara Kokoschki. Tutaj mieszczą się zbiory austriackiej sztuki od średniowiecza do czasów współczesnych. Dolny Belweder i barokowy ogród wokół pałacu są kwintesencją barokowej sztuki architektury krajobrazu.
Po zasłużonym wypoczynku w hotelu Wiental w środku lasku wiedeńskiego udaliśmy się do Budapesztu . W drodze do Budapesztu odwiedziliśmy najstarsze miasto Węgier Szekesferhervar pierwszą historyczną stolicę Węgier z jego ciekawą historią w okresie panowania Habsburgów. Tam właśnie zwiedziliśmy piękny Zamek Borego, który powstawał przez 40 lat. Artysta Jeno Bory budował go wg własnego projektu przy pomocy 2-ch budowniczych. Zamek to dar serca w dowód wielkiej miłości artysty dla małżonki.
Przyjazd do Budapesztu, gdzie zwiedzaliśmy najważniejsze zabytki stolicy Węgier a mianowicie: Parlament Węgierski, Zamek Królewski, Politechnikę Węgierską Akademii Nauk oraz główne mosty Łańcuchowy, Św. Małgorzaty, Elżbiety, Wolności. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od śródmieścia Pesztu: bulwary, uliczki z zabudową secesyjną i neoklasycystyczną, Plac Millenium, Bazylika Św.Stefana – pierwszego Króla Węgier oraz Parlament Węgierski. Wieczorem po kolacji rejs statkiem, podczas którego zobaczyliśmy najważniejsze budowle Budapesztu i mosty spinające oba brzegi miasta, Wzgórze Zamkowe i Parlament. To tutaj we wschodniej części szczytu wzgórza budapesztańskiego znajduje się „statua wolności” czyli statua kobiety z liściem palmowym. Następnie przejazd Aleją Andrassyego, najbardziej reprezentacyjną ulicą miasta, która kończy Plac Bohaterów z nieopodal położonym zamkiem Vajdahynuad. Zwiedzanie Dzielnicy Zamkowej (Baszta Rybacka, Kościół Św. Macieja, Zamek Królewski).
Każde miasto czymś zaskakuje. W Budapeszcie zaskoczyło nas miasto bulwarowe i most Szechenyi. Pomnik Holocaustu, rzeźba przedstawiająca dziesiątki mosiężnych, pojedynczych butów nad Dunajem robi duże wrażenie oraz widok na Wodne Miasto (czyli dolną Budę), Wzgórze Zamkowe, Most Szechenyi, którego z dwóch stron pilnują olbrzymie kamienne lwy.
Po tak intensywnym zwiedzaniu wieczór folklorystyczny dla grupy wycieczkowej był wspaniałym relaksem. Uroczysta obiadokolacja w węgierskiej czardzie połączona z degustacją węgierskich potraw i wina to rewelacyjny pomysł. Wyjeżdzając z Budapesztu w drodze powrotnej odwiedziliśmy miasteczko Eger - perłę północnych Węgier. To urokliwe 60-tysięczne miasto węgierskie słynące z uprawy winnej latorośli i produkcji wina m.in. Egri Bikaver (Bycza Krew). Spacer w piękną słoneczną pogodę po zabytkowej części miasta zwiedzając XIX wieczną bazylikę, Kościół Minorytów, wizyta w Dolinie Pięknej Pani z piwnicznymi winnicami a następnie degustacja wina w jednej z piwniczek węgierskich to niezapomniane miłe wrażenia ,które na długo pozostaną w naszej pamięci.

Relacja: Irena Szcześniak
Zdjęcia: Grzegorz Ostrowski

Jubileuszowy koncert w Austriackim Forum Kultury 14 maja 2018 r.

Wyjątkowo wcześnie Towarzystwo zaczęło świętować jubileusz sześćdziesięciolecia powstania, kiedy to 29 grudnia 1959 r. na zebraniu postanowiono o jego utworzeniu.
A to za sprawą Austriackiego Forum Kultury w Warszawie, które to zorganizowało 14 maja 2018 r. koncert dedykowany Towarzystwu, właśnie z racji zbliżającego się jubileuszu. Koncert pod nazwą „Bitter Fruit” był wyjątkowy, bo na proste, historyczne flety i śpiew. Zespół VIVID Consort z Wiednia, składający się z trzech urodziwych, młodych flecistek, wykonał utwory muzyczne powstałe w średniowieczu i renesansie. Witając zebranych, Dyrektor Austriackiego Forum Kultury, Radca Minister Ambasady Austrii w Warszawie, Rupert Weinmann podkreślił okazjonalność tego koncertu. W koncercie uczestniczyło spore grono działaczy Towarzystwa na czele z Prezesem, prof. nadzw. Dr Zbigniewem Tomkowskim. Poza członkami Towarzystwa z Warszawy na koncert przybyli członkowie Towarzystwa z Oddziału w Radomiu, z panią Prezes Ireną Szcześniak; z Oddziału w Łowiczu, z Prezesem dr Tadeuszem Żaczkiem oraz pani Prezes Zarządu Oddziału TPA w Łodzi, dr Agnieszka Kisztelińska – Węgrzyńska. Koncert zaszczycili swoim udziałem Jego Ekscelencja Ambasador Austrii w Warszawie, dr Werner Almhofer, jego zastępca –Minister Martin Hermges, a także Radca Handlowy Ambasady, dr Karl Schmidt z małżonką.
Po koncercie Ambasador dr Werner Almhofer wydał koktajl dla członków Towarzystwa.
W swoim przemówieniu podziękował Towarzystwu za wieloletnią działalność oraz życzył dalszych sukcesów. Występujący Prezes TPA, prof. nadzw. Dr Zbigniew Tomkowski podkreślił, że najbliższe inicjatywy organizowane przez Towarzystwo będą miały związek ze stuleciem powstania Republiki Austriackiej. Złożył na ręce Ambasadora oraz  Dyrektora Austriackiego Forum Kultury podziękowania za wieloletnią, dobrą współpracę. Zaprosił też Ambasadora jak też towarzyszących mu przedstawicieli Ambasady i Austriackiego Forum Kultury do uczestnictwa w konferencji naukowej pt. “Republika Austrii. Dzieje, współczesność, relacje polsko austriackie.” organizowanej 7 czerwca 2018 r. wspólnie przez Towarzystwo Polsko – Austriackie i Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie.

Opracowanie: Stanisław Szumski
Zdjęcia: Janusz Kunka

Rok Jubileuszowy Arcyksiężnej Marii Teresy z rodu Habsburgów - 300 rocznica urodzin

Wykład dr Kamila Kubickiego

24 marca (piątek) 2017 r., godz. 18:00
ul. Żeromskiego 56

Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria American Corner Radom oraz Towarzystwo Polsko – Austriackie / Oddział w Radomiu zapraszają na spotkanie z okazji Roku Jubileuszowego Arcyksiężnej Marii Teresy z rodu Habsburgów – w 300 rocznicę urodzin.

Wykład wygłosił dr Kamil Kubicki, historyk, stypendysta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu oraz Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

IX Bal Karnawałowy Radomskiego Oddziału Towarzystwa Polsko Austriackiego

Tradycją Radomskiego Oddziału Towarzystwa Polsko Austriackiego stały się doroczne bale karnawałowe wzorem Wiedeńczyków, gdzie sezon balowy w Wiedniu swój punkt kulminacyjny osiąga w styczniu i lutym .
Mogliśmy się o tym przekonać 28 stycznia 2017r kiedy to odbył się IX Bal Karnawałowy w Restauracji Ambrozja w Radomiu zorganizowany przez Zarząd TPA Oddział Radom. To był pierwszy punkt planu działalności na 2017 r.

Imprezę otworzyła Prezes Zarządu Pani Irena Szcześniak wraz z Panem Januszem Kunka członkiem TPA w Radomiu.

 

Na balu nie zabrakło zaproszonych gości z:
- Radomskiego Oddziału Towarzystwa Numizmatycznego,
- Biura Turystycznego Tukan” w Radomiu,
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- sympatyków TPA Radom .
Zabawę rozpoczęliśmy jak zawsze walcem wiedeńskim „Nad pięknym modrym Dunajem„. Na menu składały się potrawy m.in. austriackie – austriacka zupa szlachcica (gulaschsupe), schab po wiedeńsku (schweinskarree) oczywiście kawa po wiedeński i sernik wiedeński.
Można odważnie stwierdzić, że był to wieczór pełen atrakcji i niespodzianek. Obudziła się we wszystkich wiedeńska krew. Cudowny nastrój, w karnawałowych maskach i szampański humor wyzwoliły przy dźwiękach muzyki wiele pozytywnych emocji na parkiecie, co zresztą widać na załączonych zdjęciach.

Opracowała: Irena Szcześniak

Wróć