Przepisy prawne

Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w Radomiu jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonych przez Organizatora (czerwiec 2009 r., poz. nr 12). Instytucja posiada osobowość prawną...

Więcej...

Jednostka nadrzędna

Jednostka nadrzędna: Gmina Miasta Radomia

BIP Urzędu Miejskiego w Radomiu

Urząd Miejski
26-600 Radom
ul. Jana Kilińskiego 30
tel. 48 36 204 19; 48 36 20 424
www.radom.pl

Więcej...