Zakończyliśmy remont dachu i elewacji naszej siedziby.

21 listopada 2018 r. nastąpił odbiór prac remontowo - konserwatorskich i tym samym zakończyły się roboty budowlane przy zabytkowym budynku "Łaźni" Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu, które w roku 2018 finansowano ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie i Gminy Miasta Radomia.

Wróć