NIEFORMALNA GRUPA ARTYSTÓW SKŁAD DOCZEPIONY

13 października (sobota) 2018 r., godz. 17.00
wystawa czynna do 3 listopada 2018 r.
Łaźnia , ul. Żeromskiego 56

Kolejny raz  Łaźnia - RKŚTiG gościć będzie artystów prezentujących cyklicznie swe prace pod szyldem "Skład Doczepiony". Grupa ma charakter interdyscyplinarny, a jej szeregi współtworzą artyści z Sanoka, Radomia, Starachowic i Skaryszewa. Skład Doczepiony to różnorodność postaw twórczych charakteryzujących się indywidualną analizą przestrzeni życiowej i artystycznej. Tematyka prezentowanych prac nie jest w żaden sposób narzucona, a każdy z artystów porusza się w wypracowanej przez siebie stylistyce. Siła i wspólny mianownik ekspozycji zbudowane są więc w oparciu o ideę pewnego rodzaju kontrastu. Odmienny sposób postrzegania rzeczywistości oraz wielobiegunowa wrażliwość są w tym wypadku silnym spoiwem napędzanym chęcią kreacji i aktywności twórczej.

Więcej...

Roboty budowlane w "Łaźni"

Informujemy, że w dniu 12 września 2018 r., rozpoczęły się 
„Roboty budowlane w zabytkowym budynku „Łaźni” Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu”.

Więcej...