JÓZEF ROBAKOWSKI - SPOTKANIE Z ARTYSTĄ

18 listopada 2019 r. (poniedziałek); godz. 18.00
Łaźnia, ul. Żeromskiego 56

Józef Robakowski jest jednym z wiodących polskich artystów. Eksperymentator w dziedzinie fotografii i filmu, współtwórca polskiej sztuki wideo. Autor obrazów, instalacji, teoretyk i pedagog. Profesor w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Animator życia kulturalnego, autor szeregu ważnych inicjatyw, m.in. redaktor wydawnictw „Nieme kino”, „Pst!”. Kurator i właściciel Galerii Wymiany...

Więcej...

PIĘKNO - MAGDALENA KARŁOWICZ

25 października (piątek) 2019 r., godz. 18:00
wystawa czynna do 22 listopada
Łaźnia, ul. Traugutta 31/33

Wystawa Magdaleny Karłowicz opowiada o dążeniu do doskonałości, do piękna. Jest próbą opowiedzenia o współczesnym problemie cielesności, o braku akceptacji siebie, o dążeniu do doskonałości fizycznej. Cielesność człowieka stała się większą wartością niż jego duchowość. Poddawani presji społecznej często nie zdajemy sobie sami sprawy jak ważna dla nas staje się warstwa zewnętrzna nas samych...

Więcej...

PATRZĄC NIEOBIEKTYWNIE. LESZEK JASTRZĘBIOWSKI - WYSTAWA FOTOGRAFII

29 października (wtorek) 2019 r., godz. 18:00
wystawa czynna do 20 listopada
Łaźnia, ul. Żeromskiego 56

Patrząc nieobiektywnie, czyli zgodnie z naszym indywidualnym kluczem poznawania, widzimy świat po swojemu i niekiedy chcemy go zaprezentować innym. Robimy to poprzez własny, ulubiony sposób wypowiedzi. Dla mnie jest to, od lat, fotografia. Staram się przetłumaczyć to co i jak widzę na dwuwymiarowy obraz zawierający światła, cienie i kolory...

Więcej...