POLITYKA RODO W NASZEJ INSTYTUCJI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria z siedzibą w Radomiu ul. Żeromskiego 56, Galeria ul. Traugutta 31/33 w ramach, której prowadzone jest centrum informacji i kultury „American Corner” z siedzibą w Radomiu, ul. Traugutta 31/33, 26-600 Radom.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kancelaria.odo@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji na temat działalności Administratora, a w tym informacji i promocji konkursów, imprez, pokazów i innych wydarzeń artystycznych .
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma wspierająca obsługę informatyczną i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wycofać zgodę można w dowolnym momencie, informując o tym mailowo Administratora pod adresem poczty elektronicznej: laznia.rodo@laznia-radom.pl

SPOTKANIE Z LITERATURĄ AUSTRIACKĄ

Spotkanie poprowadzi dr Ewa Turkowska, literaturoznawczyni - germanistka.
14 listopada (środa) 2018 r. godz. 17.00 | ul. Traugutta 31/33

American Corner Radom | KONFERENCJA 2018
PASJA, INSPIRACJA, MOTYWACJA | EDYCJA NR 2

16 i 17 Listopada 2018 

SMYKOFONIA na Mazowszu. Koncert dla melomaluszków.

18 listopada 2018 r. (niedziela), godz. 16.30
ul. Żeromskiego 56

Dom – Miasto – Przestrzeń Publiczna

Temat spotkania: „Architektura funkcjonalna”
20 listopada (wtorek) 2018 r., godz. 18.00,
Galeria Łaźnia, ul. Traugutta 31/33

Nagranie płyty z muzyką klasyczną pt. "Dedykacja"

Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria "Łaźnia"
od września 2018 roku realizuje projekt "DEDYKACJA"

MALARSTWO - RZEŹBA - Maria i Jarosława Pajek

26 października (piątek) 2018 r., godz. 18.00 | wystawa czynna do 16 listopada 2018 r.
ul. Traugutta 31/33

Roboty budowlane w "Łaźni"

Informujemy, że w dniu 12 września 2018 r., rozpoczęły się 

„Roboty budowlane w zabytkowym budynku „Łaźni” Radomskiego Klubu
Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu”


ŁAŹNIA - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
Siedziba główna - ul. Żeromskiego 56, 26-600 Radom
tel.: 572 012 002
Budynek galerii sztuki - ul. Traugutta 31/33, 26-600 Radom
tel.: 572 012 003
American Corner
ul. Traugutta 31/33
tel. 572 012 005
library.acradom@gmail.com
Design by cts