POLITYKA RODO W NASZEJ INSTYTUCJI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria z siedzibą w Radomiu ul. Żeromskiego 56, Galeria ul. Traugutta 31/33 w ramach, której prowadzone jest centrum informacji i kultury „American Corner” z siedzibą w Radomiu, ul. Traugutta 31/33, 26-600 Radom.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kancelaria.odo@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacji na temat działalności Administratora, a w tym informacji i promocji konkursów, imprez, pokazów i innych wydarzeń artystycznych .
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma wspierająca obsługę informatyczną i podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wycofać zgodę można w dowolnym momencie, informując o tym mailowo Administratora pod adresem poczty elektronicznej: laznia.rodo@laznia-radom.pl

SZTUKA MEDIÓW

22 czerwca (piątek) 2018 r., godz. 18.00
wystawa czynna do 15 lipca 2018 r.
ul. Traugutta 31/33

Casting dla modelek i modeli na Radom Fashion Show 2018!!!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłoszenia.
Zaangażowanie dotyczy pracy w ciągu dwóch dni, tj 24 i 25 sierpnia - próby i przygotowanie,
a przede wszystkim udział w pokazach Radom Fashion Show.

SEBASTIAN KLOCHOWICZ - OUT OF CONTEXT / WYJĘTE Z KONTEKSTU

15 czerwca (piątek) 2018 r. godz. 18.00 | wystawa czynna do: 6 lipca 2018 r.
Łaźnia, ul.Żeromskiego 56

Nominowani do Radomskiej Nagrody Kulturalnej za 2017 rok

11 czerwca 2018 r. komisja konkursowa wyłoniła trójkę nominowanych
do Radomskiej Nagrody Kulturalnej za 2017 rok.
Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 24 czerwca około 16.45,
przed koncertem na placu Corazziego. 


ŁAŹNIA - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
Siedziba główna - ul. Żeromskiego 56, 26-600 Radom
tel.: 572 012 002
Budynek galerii sztuki - ul. Traugutta 31/33, 26-600 Radom
tel.: 572 012 003
American Corner
ul. Traugutta 31/33
tel. 572 012 005
library.acradom@gmail.com
Design by cts